Beslut

Ärende 1811-188
2019-02-20Anmäld reklam Reklam för speltjänster från Storspelare.com

Annonsör Trannel International Ltd.

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och mark­nads­kommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en så kallad splash som har visats på aftonbladet.se och en annonssida som har visats på nyheter365.se.

Splashen är en helsida med en bild på två män. Den ena mannen håller armen runt den andras axlar samtidigt som han håller fram en telefon. På telefonen syns ett casinospel av något slag. Till vänster om de två männen syns rubriken ”Vännernas smarta knep: ”Fick dubbelt så mycket pengar att spela för”.” med stor text i versaler. Under rubriken finns texten ”Utnyttjade generösa erbjudandet: (symbol) 3 000 kr i bonus (symbol) inga omsättningskrav (symbol) vinstutbetalning på 5 min”. Under texten syns annonsörens logotyp och en knapp med texten ”Läs mer om erbjudandet” i versaler. Sidan är länkad till nedan beskriven sida.

Annonssidan på nyheter365.se är utformad som en webbtidning. Högst upp står det ”Hela den här avdelningen är en annons” i versal text på en svart bård. Därunder syns logotypen för ”Casinobladet” i stor text i versaler. Till höger om namnet ”Casinobladet” finns annonsörens logotyp. Sedan syns en artikelliknande text, två notiser och en banner. Artikeln har rubriken ”Vännernas knep: ”Fick insättningen dubblerad”. Därefter följer ingressen ”Johan och Jim öppnade ett konto hos Storspelare tillsammans. De satte in en femhundralapp och inom kort hade de vunnit en tusenlapp var. – Vi ville bara göra något spännande en stund. Och så lyckades vi snurra hem en rejäl vinst, säger Johan.”. Därefter följer följer tre stycken med brödtext. I det första stycket berättas hur vännerna gått in på storspelare.com och tagit del av webbplatsens generösa erbjudande – 100 procent i bonus på första insättningen. I andra stycket står hur Johan och Jim spelat ”Starburst” och vännerna talar gott om spelet. I det avslutande stycket står ”Efter en stund hade duon snurrat hem 2000 kronor. Pengar som de inom bara några minuter kunde plocka ut, utan omsättningskrav. Totalt resulterade spelkvällen alltså i en tusenlapp var för vännerna. – Vi ville bara göra något spännande en stund. Och så lyckades vi snurra hem en rejäl vinst. Det blev en riktigt lyckad kväll för oss båda, säger Johan.”.

Reklamen har producerats av Nyheter365.

 

Anmälan
Enligt anmälaren reklamen vilseledande, då den ger intryck av det är helt vanliga människor som intervjuats, trots att artikeln i själva verket är helt påhittad och skapad av Nyheter365 med personer från Nyheter365.

 

Annonsörens yttrande
Trannel International Ltd. (annonsören) bestrider att annonsen är vilseledande. Annonsören bekräftar att per­sonerna, intervjun och bilderna i annonsen är riktiga och kommer från personer som har blivit kunder hos annons­­ören. Annonsören har kontaktuppgifter för personerna som medverkar i artikeln samt på redaktören som har skrivit den.

 

Mediekanalen yttrande
Nyheter365 AB (mediekanalen) bestrider att reklamen är vilseledande då personerna i artikeln har blivit intervju­ade av redaktör hos mediekanalen. Citat, intervju och bilder är riktiga och kommer från de personer som har blivit kunder hos annonsören där personerna berättar om deras upplevelser av att vinna hos annonsören. Medie­­kanalen har identiteter och kontaktuppgifter på personerna som medverkar i artikeln samt på redaktören som har skrivit artikeln. Mediekanalens bestämda uppfattning är att reklamen inte är vilse­ledande och att personer, bilder och citat i annons och artikel är äkta.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla fram­ställ­ning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna fram­lägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar mål­­­gruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen för den aktuella reklamen är vuxna personer.

Enligt anmälaren framställs de två personerna i reklamen som helt vanliga människor som har intervjuats vilket är vilseledande eftersom personerna enligt anmälaren kommer från på Nyheter365. Mediekanalen och annonsören hävdar att de två personerna som intervjuats är kunder hos annonsören och att personerna i intervjun berättar om sina upp­lev­el­ser av att vinna på nätcasinot.

Opinionsnämnden finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar reklamen som påstå­enden från två autentiska privatpersoner utan koppling till annonsören eller mediekanalen, som är kunder hos annonsören. Uttalanden från autentiska person har stor suggestionskraft och det är därför enligt nämnden viktigt att sådan reklam är vederhäftig. Nämnden konstaterar att annonsören och mediekanalen inte har motsatt sig påståendet att de två personerna vid tidpunkten för marknadsföringen har en koppling till annonsören eller mediekanalen och har heller inte visat att de medverkande i reklamen är autentiska kunder. Reklamen är därför vilseledande och den strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Harriet Gillberg, Hanna Hjalmarson, Sara Haraldsson, Jonas Linnér, Patrik Löfberg, Marielle Pantzar, Christina Nylander, Inger Skalse och Frida Stjernholm.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jakob Rönnerbäck