Beslut

Ärende 1803-55
2018-06-14Anmäld reklam Instagraminlägg med reklam för bikini från Stanlice

Annonsör Stanlice

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att Instagraminlägget är könsdiskriminerande. Det strider därmed mot artikel 4 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett så kallat sponsrat inlägg som har visats på Instagramkontot ”stanlice_swimwear”. Bilden i inlägget visar en kvinna som sitter i skräddarställning framför en pool. Hon har en klubba i munnen, vars skaft hon håller i med ena handen. Bilden är beskuren strax ovanför kvinnans mun. Hon är klädd i en blå bikini med röda och vita ränder. Hennes kropp är solbränd och inoljad. Under bilden står ”köp nu” i en blå bård, sedan följer texten ”Taylor Marin Bikini PRE-SPRING SALE 50%OFF + FREE SHIPPING High-fashion swimwear Fisrt Come First Served www.stanlice.com”.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är bilden sexistisk. Kränkande mot kvinnor att de alltid ska skyltas nakna. Översexualiserad bild då kroppen är inoljad och brösten har mycket push-up så de syns väl. Ansiktet är bortskuret ur bilden och får därmed kvinnor att framstå som objekt, som om kvinnokroppen är något alla kan ta del av och ta för sig av hur de vill. Reklamen är kränkande mot kvinnor.

 

Annonsörens yttrande
Stanlice (annonsören) har fått tillfälle att yttra sig men har inte gjort det.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 4 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommunikation (ICC:s regler) får reklam inte vara diskriminerande ifråga om bland annat kön. Reklam som framställer personer som sexobjekt, exempelvis genom klädsel, pose och miljö, på ett sätt som kan anses nedvärderande är objekti­fierande och anses könsdiskriminerande enligt praxis. Vad som är nedvärderande påverkas bland annat av om framställningen av personen har en koppling till produkten samt hur och var reklamen har exponerats.

Det finns enligt praxis en viss frihet för annonsörer som marknadsför underkläder och badkläder att i reklam visa produkterna på personer. Det ligger i sakens natur att personer i reklam för underkläder och badkläder i någon mån måste anses utgöra blickfång och i många fall sexuella blickfång.

Opinionsnämnden finner att kvinnan, som är klädd i bikini, genom sin pose med särade ben samt att hon suger på en klubba med en plutande mun framställs som ett sexobjekt. Vidare finner nämnden framställningen av kvinnan är nedvärd­erande genom att bilden är beskuren så att endast hennes kropp och mun syns. Instagram­inlägget är därför könsdiskri­minerande och strider därmed mot artikel 4 första stycket i ICC:s regler.

 

Mikael Pauli

ordförande

Övriga ledamöter: Adam Bäckstrand, Tobias Eltell, Hanna Hjalmarsson, Christina Knight, Jonas Linnér, Patrik Löfberg, Christina Nylander, Inger Skalse och Helena Westin.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jessica Sandqvist