Beslut

Ärende 1904-99
2019-06-13Anmäld reklam Reklam för städtjänster från Städ & Trädgårdsakuten

Annonsör Tintin Jönsson AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen är könsdiskriminerande. Den strider därmed mot artikel 4 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett reklamblad från Städ & Trädgårdsakuten i Kristianstadsbladet. Högst upp på reklambladet syns en tecknad kvinna klädd i så kallad french maid klädsel, det vill säga en kort, svart klänning med korsettsnörning och en vit hätta på huvudet. Hon sitter på en kratta såsom hon flyger på en kvast likt en häxa. Hon håller i en dammvippa. Bredvid bilden på kvinnan visas en pratbubbla med texten “Du använder väl Rut?”. Under kvinnan står texten “Städ & Trädgårdsakuten”. Under står texten ”Det som göms i snö kommer upp i tö. Dags för vårstädning Vi fixar allt (både) ute & inne!”.

På nedre delen av reklambladet finns uppgifter om den typ av städtjänster som annonsören erbjuder samt telefonnummer. Bland annat erbjuder annonsören lukning, luckring, hemstäd, flyttstäd och träbeskärning.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen objektifierande och därför könsdiskriminerande. Anmälaren menar att den ser ut som en sexannons och kvinnan på bilden är endast till för att anspela på sex.

Annonsörens yttrande
Tintin Jönsson AB (annonsören) har haft den här logotypen sedan starten 2009 och har använt den i reklamkampanjer i både regionala och lokala tidningar. Annonsören har aldrig mötts utav någon negativ respons. Annonsörens bilar och personal har i alla år burit logotypen.

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 4 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) får reklam inte vara diskriminerande ifråga om bland annat kön. Reklam som framställer personer som sexobjekt, exempelvis genom klädsel, pose och miljö, på ett sätt som kan anses nedvärderande är objektifierande och anses könsdiskriminerande enligt praxis. Vad som är nedvärderande påverkas bland annat av om framställningen av personen har en koppling till produkten samt hur och var reklamen har exponerats.

Opinionsnämnden finner att kvinnan på bilden genom så kallad french maid klädsel och pose framställs som ett sexobjekt. Pratbubblan med texten “Du använder väl Rut?” förstärker detta intryck. Framställningen av kvinnan har inte något samband med de marknadsförda städ- och trädgårdstjänsterna och hon framställs därför på ett sätt som får anses nedvärderande. Att bilden är tecknad ändrar inte bedömningen. Reklamen är därför könsdiskriminerande och strider därmed mot artikel 4 första stycket i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar
ordförande

Övriga ledamöter: Adam Bäckstrand, Anna Edman, Jonas Linnér, Patrik Löfberg, Christina Nylander, Marielle Pantzar, Göran Segeholm, Inger Skalse, Axel Tandberg och Canan Yasar.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander