Beslut

Ärende 1808-136
2018-10-18Anmäld reklam Reklamfilm för speltjänster från Spellandet

Annonsör Global Gaming 555 AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamfilmen är utformad utan vederbörlig känsla för socialt ansvar och visar en situation där gällande säkerhetsnormer har åsidosatts. Den strider därmed mot artiklarna 1 och 17 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en 30 sekunder lång reklamfilm som har visats på tv-kanalen Fox. I filmen visas fasaden på ett flerfamiljshus där man som tittare sakta följer med kameran upp för husfasaden och kan titta in genom fönstren till familjerna som bor på de olika vångsplanen.

På första våningen ser man in i sovrummet hos en familj. På våningen ovanför har en utomhusgrill tänts i ett kök och det slår upp lågor från grillen. En man står bredvid grillen och sprutar tändvätska på grillen. Bredvid sitter två kvinnor på var sin köksstol och tittar på.

Ytterligare en våning upp befinner sig en man och en kvinna i ett vardagsrum och på översta våningen ser man in i ett vardagsrum där en dansande kille just vunnit pengar på online-spel. En speakerröst säger ”Spellandet, ett nytt casino, utbetalning inom fem minuter, välkommen in.” Texten ”SpelLandet” ”Ibland är livet härligt” visas i bild.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamfilmen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren förstår kanske inte alla att det är fullständigt livsfarligt tända en utegrill inomhus. I reklamen framställs det som en cool grej att göra.

 

Annonsörens yttrande
Global Gaming 555 AB (annonsören) har valt att inte yttra sig i ärendet.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 1 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar.

Enligt artikel 17 första stycket i ICC:s regler får marknadskommunikation inte utan att det är pedagogiskt eller i övrigt från allmän synpunkt försvarligt, innehålla bild eller beskrivning av situation där gällande säkerhetsnormer eller hälsohänsyn åsidosatts.

Opinionsnämnden konstaterar att episoden som visas i reklamfilmen med en grill som är tänd inomhus är en typ av livsfarlig situation som det inte är ansvarsfullt att visa i reklam. Nämnden finner därför att reklamfilmen är ut­formad ut­an vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar och att den visar en situation där gällande säker­hets­­normer har åsidosatts. Reklamen strider därmed mot artiklarna 1 första stycket och 17 första stycket i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Jonas Linnér, Marielle Lundqvist, Christina Nylander, Mats Rönne, Inger Skalse och Axel Tandberg.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jessica Sandqvist