Beslut

Ärende 1909-182
2019-11-05Anmäld reklam Facebookreklam för solarietjänster från Solna Sol Solarium

Annonsör Solna Sol Solarium

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett inlägg på Solna Sol Solariums Facebooksida. Inlägget består av text och bild. Texten lyder ”Testa våra nya solarium, megaSun 8000 rainbow LED (två utropstecken-emojis). MegaSun har tillsammans med Solna Sol tagit fram ett helt nytt koncept för den svenska marknaden ”the rainbow concept” med hela fyra olika sorters rör i rött, blått, gult & grönt. Dessa unika rör med fyra olika färger ger er solens hela färgspektra av nyttig strålning, men man har lyckats reducera den skadliga med över 90%. Detta ger en extremt djup färg, reducerar fina linjer och rynkor, lindrar psoriasis, ger en lugnande effekt, stärker immunförsvaret, ger mer energi och en kraftig D-vitamin produktion som är livsviktig för oss alla. Dessutom är våra nya megaSun 8000 rainbow LED utrustade med 70 st ruby- collagen RED LED paneler för extra reducering av fina linjer och rynkor, samt 4 st unika ansiktskanoner för en extremt djup färg i ansiktet. Ni hittar det bara hos oss, ingen annanstans (utropstecken-emoji) Solna Sol, inte störst men bäst [solglasögon-emoji] Texten & bild Copyright skyddad av Solna Sol © The rainbow concept är ett registrerat varumärke för Solna sol ®”.

Bilden visar ett solarium samt en bakgrund med ett mönster av regnbågsfärger. Längst ned i bilden finns de två logotyperna ”Mega sun” och ”The rainbow concept by solna sol”.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

Anmälan
Enligt anmälaren är det allmänt känt att det är skadligt att bränna sig i ett solarium. Att påstå att annonsörens solarier reducerar rynkor eller har andra hälsofördelar är felaktigt.

Annonsörens yttrande
Solna Sol Solarium (annonsören) har fått möjlighet att yttra sig men har inte gjort det.

Reklamombudsmannens bedömning 
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla fram­ställ­ning i ord eller bild som direkt eller indirekt genom antydan, utelämnande, oklarhet eller överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden om att den bygger på ett faktaunderlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen är sannolikt konsumenter som solar solarium eller kan tänka sig att sola solarium.

Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar reklamen som att det mark­nads­förda solariet har nyttig strålning, reducerar den skadliga strålningen med över 90 procent, reducerar fina linjer och rynkor, lindrar psoriasis, ger en lugnande effekt, stärker immunförsvaret, ger mer energi och en kraftig D-vitaminpro­duktion. Annonsören har inte styrkt påståendena. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig
reklamombudsman