Beslut

Ärende 1707-153
2017-09-20Anmäld reklam Epost-utskick med reklam för bildelar från Skruvat.se

Annonsör AB Skruvat reservdelar

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler före reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett e-postutskick med reklam för bildelar från webbplatsen skruvat.se. I ämnesraden står ”Rally rabatt! 20 % på alla produkter”. Överst i utskicket finns Skruvat.se:s logotyp och därunder en bild på en racerbil. På bilden finns den vita, feta texten ”20% på din order”. Bakom ”20 %” finns en röd platta. Under bilden finns rubriken ”20 % rabatt på din order!” och därefter lite mer information om kampanjen. Bland annat står ”För att fira lite extra ger vi dig nu 20 % rabatt på alla produkter i din order”. Nedanför detta finns en blå länk med texten ”Till kampanjen”. Strax under länk­en står följande i kursiv stil ”Kampanjen gäller 26-30 juli, endast för privatpersoner. Gäller ej däck, fälg, takboxar, motorer och presentkort. Minsta köp 500 kr”.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande eftersom rean på skruvat.se inte omfattar samtliga varor. I e-postut­­­skickets ämnesrad står det att det är 20 % rabatt på samtliga produkter, men i det finstilta framkom att däck, fälgar, takboxar med mera inte omfattas av kampanjen. Anmälaren menar att man luras att titta på reklamen för att man lockas av budskapet i ämnesraden.

 

Annonsörens yttrande
Annonsören anser sig inte ha agerat vilseledande i samband med det aktuella e-posterbjudandet. Endast kunder som har accepterat att ta emot e-posterbjudanden får dessa i desktop och mobilformat. Erbjudandet i detta fall har bestått av en rabattkod som vid nyttjande ger en rabatt om x % på samtliga produkter förutom ett fåtal undan­­tagna produkter. Annonsören menar att det tydligt framgår när man läser erbjudandet i sin helhet vilka villkor och förutsättningar som gäller för erbjudandet. Kunden uppmanas alltid att läsa hela erbjudandet och inte lösryckta delar i början eller slutet av erbjudandet för att förstå vilka förutsättningar som gäller. I erbjudandet ligger även texten kring förutsättningarna i anslutning till den länk som kunden kan klicka sig vidare till erbjudandet på. Annonsören anser sig ha upplyst kunden om vilka förutsättningar som gäller för erbjudandet.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla fram­ställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om bland annat produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Marknadskommunikation ska bedömas med utgångspunkt i hur framställningen rimligen uppfattas av målgruppens genomsnittskonsument med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska bedömas utifrån det intryck den ger konsumenterna vid en flyktig kontakt.

Opinionsnämnden finner att reklamen i e-postutskicket ger intryck av att samtliga produkter omfattas av rabat­ten om 20 %. Enligt annonsören framgår det när man läser utskicket i sin helhet att däck, fälgar, takboxar, motorer och presentkort undantas från erbjudandet. Undantag till ett erbjudande som i detta fall endast framgår vid närmare granskning kan inte anses neutralisera det intryck som framställningen ger vid en flyktig kontakt. Nämnden finner därför att reklamen är vilseledande och den strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Harriet Gillberg, Hanna Hjalmarson, Jonas Linnér, Christina Nylander, Mats Rönne och Helena Westin.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jessica Modig