Beslut

Ärende 1810-172
2018-11-21Anmäld reklam Reklam för botoxbehandling från Skönhetskliniken

Annonsör Skönhetskliniken AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett inlägg om botoxbehandling som har publicerats på Skönhetsklinikens Facebook­sida. Överst syns bland annat annonsörens namn. Under rubriken ”Kompis veckor” ligger texten ”Gå två - betala för en! (Billigaste gratis) Enda kravet är att minst en av er aldrig har varit hos oss! Gilla och dela gärna så att fler får chansen! För att ta del av erbjudandet, boka in ”kompisbotox” online”. Därunder är det tre rader med kon­takt­uppgifter och texten ”Själv­klart är våra behandlare certifierade av Restylane och estetiskainjektionsrådet! Läkare eller sjuksköterska. Hos oss är du alltid trygg! Boka under oktober”. Lite längre ned finns följande hashtaggar ”#kompisvecka #kompis #kompisbotox#gratis#gratisbotox #läkare #sjuksköterska #botox#azzalure #erbjudande”.

Under texten visas två foton. Båda bilderna visar en kvinnas ögon med fokus på partiet ovanför näsroten. På den övre bilden är kvinnans hud mellan ögonbrynen ovanför näsroten kraftigt rynkad, på den undre bilden är huden slät. På den undre bilden ligger även texten ”Gratis botox” i versal text.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är bilden extremt missvisande och anmälaren menar att om man har bilder som visar före och efter en skönhetsbehandling ska bilderna spegla verkligheten och inte vridas till klinikens fördel.

 

Annonsörens yttrande
Skönhetskliniken AB (annonsören) har fått tillfälle att yttra sig men har inte gjort det.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla fram­ställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsument­ens val, exempelvis beskaffenhet.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar mål­­­gruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt.

Reklamombudsmannen konstaterar att reklamen visar vad som ser ut att vara en före- och efterbild vid an­vänd­ning av den marknadsförda botoxbehandlingen. På förebilden har modellen tydliga rynkor mellan ögonbrynen medan modellen på efterbilden har ett rynkfritt ansikte. Reklamombudsmannen finner att en genomsnitts­kon­sument vid en flyktig kontakt får intryck av att annonsörens botoxbehandling ger ett resultat som motsvarar skill­naden på före- och efterbilden. Annonsören har inte styrkt att så skulle vara fallet. Reklamen är därför vilse­ledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman