Beslut

Ärende 1810-178
2018-12-13Anmäld reklam Reklam för körlektioner från Skärgårdens trafikskola

Annonsör Skärgårdens Trafikskola AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen är könsdiskriminerande. Den strider därmed mot artikel 4 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en annons i Norrtälje tidning. Annonsen innehåller bild och text. I bildens övre, väns­tra halva syns en kvinna. Hon visas från midjan och uppåt. Hon har på sig en topp som inte täcker hela brösten och där en del av hennes bröst syns under toppen. Hon ser ut att ha rött blodstänk på bland annat magen, top­pen, axlar och hals. Kvinnan har öppen mun där vampyrtänder syns.

I annonsens högra sida finns en textruta. Texten lyder ”Hos oss får du din utbildning i din takt, du bestämmer och vi erbjuder”. Under den första meningen syns i större röd text, skrivet med versaler, ”Förskräckligt låga priser”. Därefter följer text ”Intensivkurs 11.999:-” och ”Vi kommer även köra en AM Mopedutbildning vecka 44! 3.333:-”. Längst ned finns bland annat kontaktuppgifter och annonsörens logotyp.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är det olämpligt att ha en halvnaken kvinna som visar halva bysten bara för att få uppmärk­samhet till sin annons.

 

Annonsörens yttrande
Skärgårdens Trafikskola AB har fått tillfälle att yttra sig men har inte gjort det.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 4 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommunikation (ICC:s regler) får reklam inte vara diskriminerande ifråga om bland annat kön. Reklam som framställer personer som sexobjekt, exempelvis genom klädsel, pose och miljö, på ett sätt som kan anses nedvärderande är objekti­fierande och anses könsdiskriminerande enligt praxis. Vad som är nedvärderande påverkas bland annat av om framställningen av personen har en koppling till produkten samt hur och var reklamen har exponerats.

Opinionsnämnden finner att kvinnan på bilden, genom sin klädsel och pose, framställs som ett sexobjekt. Fram­st­ällningen av kvinnan saknar koppling till de marknadsförda körlektions­pak­eten vilket gör att kvinnan framställs på ett sätt som är nedvärderande för kvinnor i allmänhet. Att bilden har en koppling till halloween och till bildtexten ”Försk­­räckligt låga priser” ändrar inte bedömningen. Affischen är därför könsdiskriminerande och strider därmed mot artikel 4 första stycket i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Adam Bäckstrand, Tobias Eltell, Harriet Gillberg, Sara Haraldsson, Hanna Hjalmarsson, Christina Knight, Jonas Linnér, Patrik Löfberg, Christina Nylander, Mats Rönne, Inger Skalse och Helena Westin.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander