Beslut

Ärende 1810-185
2018-12-13Anmäld reklam Skyltfönster i butiken Shock

Annonsör Shock Store AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen är stötande. Den strider därmed mot artikel 1 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en skyltning som har visats i ett skyltfönster i butiken Shock i Göteborg. Skyltningen visar två skyltdockor framför ett tyg. Den högra skyltdockan är klädd i rödfärgat bandage och ser halvt mumifi­erad ut. I handen håller dockan en machete i riktning mot den vänstra skyltdockan. Den vänstra skyltdockan saknar huvudet och ena handen. Dockans hals är rödfärgad och det ser ut som om dockans huvud huggits av. Bakom skyltdockorna finns bakgrund av tyg som är uppdelat i en vit och en svart halva. På den vita halvan syns ett pentagram.

Reklamen har producerats hos annonsören internt.

 

Anmälan
Anmälaren reagerar starkt på motivet med en blodig machete och ett avhugget huvud. Att det dessutom är ett pentagram i bakgrunden antyder att det handlar om en rit av något slag. Anmälaren tycker att skyltfönstret kan vara skrämmande för barn samt för flyktingar som kan ha varit med om traumatiska upplevelser. 

 

Annonsörens yttrande
Enligt Shock Store AB (annonsören) har annonsören i anknytning till halloween haft ett halloweeninspirerat skyltfönster. Detta med skyltdockor, maskeradfärg, kläder och andra maskeradprodukter. Då skyltdockorna är stela och inte helt verklighetstrogna samt att man verkligen ser att det är skyltdockor av plast ser dessa typer av skylt­n­­ingar mer humoristiska än läskiga ut. Annonsören har även använt tygstycken som liknar spindelnät, samt som anmälaren skriver ritat ett pentagram/pentakel på ett tyg som hänger bakom dockorna. Då symbolen upp­skattn­ingsvis är över 5000 år gammal torde den ha, och ha haft, en mängd olika betydelser genom åren och för olika kulturer – möjligtvis läskig för vissa. Dock har annonsören svårt att se den är så läskig att den inte skulle vara laglig, även om den presenteras i ett skyltfönster med en mumie vid halloween.

Många besökare, familjer och kunder har uppskattat skyltningen samt handlat halloweenrelaterade produkter innan besök på Liseberg, gått ut på ”bus eller godis”, eller gått på en av alla otaliga halloweenfester. Anmäl­an är den enda negativa kommentaren annonsören har fått och vet om.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 1 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) får marknadskommunikation inte utformas på ett stötande sätt. Frågan när reklam kan uppfattas som stötande handlar till viss del om smakbedömningar med tydliga inslag av subjektiva värderingar. Någon entydig objektiv måttstock finns inte.

Reklam ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen är ägnad att påverka målgrup­pens genomsnittskonsument med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen har visats i skyltfönster och når en bred målgrupp bestående av både barn och vuxna.

Anmälaren har reagerat på den skrämmande framställningen med ett avhugget huvud och en blodig machete. Enligt annonsören är skyltningen inspir­erad av halloween och annonsören menar att skyltningen ser mer humoristisk än läskig ut.

Opinionsnämnden finner att det är sannolikt att framställningen, som visar en halshuggning, väcker starkt obehag hos ett stort antal konsumenter som passerar skyltfönstret. Enligt nämnden har framställningen inte en tydlig och hum­oristisk koppling till halloween. Skyltningen är därför stötande och den strider därmed mot artikel 1 första stycket i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Adam Bäckstrand, Tobias Eltell, Harriet Gillberg, Sara Haraldsson, Hanna Hjalmarsson, Christina Knight, Jonas Linnér, Patrik Löfberg, Christina Nylander, Mats Rönne, Inger Skalse och Helena Westin.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jakob Rönnerbäck