Beslut

Ärende 1709-205
2017-11-27Anmäld reklam Platsannons för tjänst som frontendutvecklare hos Server Pro

Annonsör Server Pro Sweden AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att platsannonsen är könsdiskriminerande. Den strider därmed mot artikel 4 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommunikation.

 

 

Reklamen
Reklamen är en platsannons som har publicerats i ett inlägg på annonsörens vd:s Face­booksida. Bilden i inlägget har gråsvart bakgrund och den stora texten ”@TAGGA en IT-kompis, anställer vi honom så får du 5000kr!”. Under detta finns Server Pro:s logotyp samt texten ”Vi söker: Frontendutvecklare”. Texten som finns i anslutning till bilden i inlägget lyder inledningsvis ”Hittelön till den som hittar vår nästa man!” Därpå följer en beskrivning av att annonsören tidigare hittat en anställd via Facebook. Sedan följer texten ”[…]vi behöver någon som fyller i efter honom. Där­med letar vi just nu efter någon som är grym på Frontend!”. Därefter följer bland annat information om annons­ören och om tjänsten. Bland annat står ”Vi är 3,5 personer på företaget idag och söker vår fjärde man till teamet”.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

 

Anmälan
Enligt anmälaren upprepas det vid flera tillfällen i annonsen att sökanden ska vara en man, en IT-kompis syftar alltså på en man. Enligt anmälaren upplevs det som väldigt diskriminerade mot den andra halvan av arbets­marknaden som alltså inte inkluderas som möjlig kompetens. Anmälaren anser att annonsen visar en stereotyp och schabloniserande bild av könsrollerna och att annonsen på ett nedvärderande sätt är uppenbart könsdiskri­minerande för kvinnor och män.

 

Annonsörens yttrande
Enligt Server Pro Sweden AB (annonsören) innehöll annonsen ett eller flera språkfel som åtgärdades och en ny annons lades upp med neutrala pronomen inom ett dygn. Annonsen var amatörmässigt utförd och ogenom­tänkt utan kvalitetskontroll. Annonsen exponerade sig endast på en privat Facebookvägg. Annonsörens främsta fokus ligger i att rekrytera efter kompetens. Man avsåg inte att utesluta eller diskriminera några potentiella kan­di­­dater. Annonsören beklagar detta misstag. 

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 4 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) får reklam inte vara diskriminerande ifråga om bland annat kön. Reklam som ger en stereotyp bild av könsrollerna och som därigenom framställer kvinnor eller män på ett nedvärderande sätt anses enligt praxis vara könsdiskriminerande (schabloniserande reklam).

En förutsättning för att marknadskommunikation ska anses diskriminerande i något avseende är att den beskriv­er eller förmedlar en bild av personer eller deras egenskaper på ett kränkande eller annars nedvärderande sätt.

Inledningsvis konstaterar Reklamombudsmannen att den anmälda reklamen är en platsannons från annonsör­en, där denne söker en frontendutvecklare till företaget, och att denna platsannons har publicerats på annonsör­ens vd:s Facebooksida.

Anmälaren anser att annonsen är diskriminerade mot kvinnor då företaget på tre ställen i platsannonsen uppger att sökanden ska vara en man och att annonsen därmed ger en stereotyp bild av könsrollerna som på ett ned­värderande sätt är uppenbart könsdiskriminerande för kvinnor och män. Enligt annonsören innehöll annonsen språkfel vilket denne beklagar, annonsören avsåg inte att utesluta eller diskriminera potentiella kandidater.

Reklamombudsmannen konstaterar att platsannonsen bland annat innehåller följande text ”@TAGGA en IT-kompis, anställer vi honom så får du 5000kr!”, ”Hittelön till den som hittar vår nästa man!” och ”Vi är 3,5 personer på företaget idag och söker vår fjärde man till teamet”. Reklamombudsmannen finner att annonsen, med dessa påståenden, ger en stereotyp bild av könsrollerna då den ger intryck av att denna typ av arbete bättre lämpar sig för män än kvinnor vilket är nedvärderande för kvinnor. Reklamen är därför könsdiskriminer­ande och strider därmed mot artikel 4 första stycket i ICC:s regler.

Enligt artikel 24 i ICC:s regler är en rättelse i efterhand i och för sig önskvärd om marknadskommunikationen strider mot reglerna, men det medför inte att överträdelsen blir försvarlig.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman