Beslut

Ärende 1902-62
2019-05-02Anmäld reklam Tidningsannons för Seacastle AB

Annonsör Seacastle AB

Anmälare Båtagent Sverige AB

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en annons för Seacastle som har publicerats i tidningen Båtliv. Annonsen visar en bild på en solnedgång i skärgårdsmiljö. Längst upp på sidan syns annonsörens logotyp. Nedanför visas texten ”Fund­erar du på att sälja din båt?” följt av ”Seacastle är marknadsledande inom båtförmedling och vi tar hand om hela affären åt dig. Genom erfarenhet och stort kunnande säljer vi din båt på kortast möjliga tid och till rätt pris. Vårt servicevarv erbjuder rekonditionering, service och reparationer för att presentera en båt i bästa skick. Vi ordnar finansiering och försäkring och har även en unik begagnadbåtgaranti som skyddar både säljare och köpare. Vi säljer båtar under årets alla månader och vi söker alltid nya förmedlingsuppdrag. Välkommen!”. Längst ned i annonsen visas kontaktuppgifter till annonsören i Stockholm och Göteborg.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är påståendet att annonsören är marknadsledande inom båtförmedling vilseledande.

 

Annonsörens yttrande
Seacastle AB (annonsören) har angett att reklamen inte är felaktig, men att man kommer justera texten i framtiden.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla fram­ställ­ning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, men hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen är främst båtintresserade vuxna.

Enligt anmälaren är påståendet att annonsören är marknadsledande inom båtförmedling vilseledande. Enligt annonsören är påståendet inte felaktigt, men texten kommer justeras i framtiden.

Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument uppfattar påståendet ”Marknadsledande inom båtförmedling” som att annonsören har en ledande position i flertalet för branschen viktiga avseenden.

Annonsören har inte styrkt påståendet. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman