Beslut

Ärende 1111-238
2012-02-15Anmäld reklam Webbreklam för resor från Ryanair

Annonsör Ryanair Ltd

Reklamproducent Uppgift saknas

Anmälare Privatpersoner (56), Föreningen Män för Jämställdhet Göteborg och Örebro Rättighetscenter

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamkampanjen är könsdiskriminerande. Den strider därmed mot artikel 4 i Internationella Handels­kammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Reklamen består av flera bilder med text på ryanair.se. Bilderna visar genomgående kvinnor i underkläder bredvid texten ”Glödheta biljettpriser”. Därunder står det ”& personal!!!” i ett typsnitt som ser handskrivet ut. Till höger finns en ruta där besökaren kan boka flyg, hotell och hyrbil. Under de olika bilderna på kvinnorna syns texten ”Köp Ryanairs välgören­hets­kalender 2012 så länge lagret räcker” eller texten ”Klicka här för att köpa Ryanairs välgörenhetskalender 2012, medan den finns i lager!”. Därunder finns vissa uppgifter om villkor.

 

Anmälningarna
Anmälarna menar i korthet att reklamkampanjens olika enheter är könsdiskriminerande genom att de fram­ställer kvinnorna som rena sexobjekt på ett kränkande sätt.

 

Annonsörens yttrande
Annonsörens har beretts tillfälle att yttra sig men har inte kommit in med något yttrande.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 4 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskom­mun­ik­ation (ICC:s regler) får reklam inte vara diskriminerande ifråga om bland annat kön. Enligt praxis anses reklam som framställer kvinnor eller män som rena sexobjekt och som kan anses kränkande vara könsdiskriminerande (sexistisk reklam).

Enligt praxis anses det vara kränkande när en kvinna eller en man framställs som ett sexobjekt utan någon koppling till den marknadsförda produkten. Utformningen av reklamen, till exempel val av klädsel, modell, poser och miljöer, påverkar bedömningen.

Reklamombudsmannen finner inte att kvinnorna på bilden har något samband med den marknads­förda produkten flygresor. Kvinnorna framställs genom sin klädsel och sina poser som rena sexobjekt. Reklamombuds­mannen finner därför att det sätt på vilket kvinnorna framställs är kränkande för kvinnor i allmänhet. Reklamkampanjen är därför könsdiskriminerande och strider därmed mot artikel 4 första stycket i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman