Beslut

Ärende 1901-03
2019-03-05Anmäld reklam Reklam för virknålsset från Rito.se

Annonsör Rito ApS

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen inte innehåller en otillåten användning av termen gratis. Den strider därmed inte mot artikel 7 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en 11 sekunder lång sponsrad reklamfilm på Instagram. I filmen syns en hög med inplastade virknålssetsförpackningar. Från högen plockas virknålsförpackningarna bort, en efter en. Under filmen finns tillhörande text. På den första textraden syns två paketemojis. Mellan de två emojifigurerna syns texten ”Gratis virknålset” i versaler. På nästföljande rad följer texten ”!!Begränsat erbjudande – Sista chansen! (emoji med hjärtögon)”. Därefter följer texten ”Din rabattkod är: 2019present”, ”Lägg varor för minst 200 SEK och skriv in ovanstående rabattkod genom att klicka på ”Har du ett presentkort eller rabattkod?” – glöm inte att trycka på ”lös in”.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren använder annonsören ordet gratis på fel sätt. Det krävs en motprestation – att man ska handla för minst 200 kronor – och då får man inte använda ordet gratis i sin annons.

 

Annonsörens yttrande
Enligt Rito ApS (annonsören) anges i erbjudandet att kunder som köpt för över 200 kronor kan få ett gratis virknålsset på köpet.

Användningen av ordet gratis vid marknadsföring av produkter regleras av direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder. Det är tal om en total harmonisering av reglerna i EU, det vill säga EU-länder måste ha samma regler. Länderna får inte ha strängare regler – som att besluta att en ersättning aldrig får krävas när en produkt kallas gratis.

Följande anges i punkt 20 i direktivets svarta lista. Beskriva en produkt som ”gratis”, ”kostnadsfri”, ”utan avgift” eller liknande om konsumenten måste betala annat än den oundvikliga kostnaden för att svara på affärsmetoden och hämta eller betala för leverans av produkten.

Europeiska kommissionen har i riktlinjerna för tillämpningen av direktiv 2005/29 / EU förklarat att förbudet inte hindrar näringsidkare från att tillhandahålla tillägg eller köprelaterade erbjudanden när termen används kostnadsfritt, förutsatt att priset på de varor eller varor som ska betalas för, är inte upphöjd i samband med erbjudandet

Virknålssetet var verkligen gratis, och priset på de varor som konsumenterna köpte höjdes inte i samband med erbjudandet. Därför anser annonsören att marknadsföringen är laglig enligt EU: s marknadsdirektiv, som tolkats av Europeiska kommissionen, den danska konsumentombudsmannen och förmodligen även den svenska konsumentombudsmannen. Annonsören är därför inte medveten om att det skulle finnas ett krav att under inga omständigheter använda termen gratis.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 7 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation får termen gratis liksom present, gåva, med flera endast användas när erbjudandet helt saknar krav på motprestation, eller när den enda motprestationen består i att konsumenten ska betala leveransom­kostnader (porto med mera), om uttaget för dessa inte överstiger marknadsförarens ungefärliga självkostnad, eller vid ett kombinationserbjud­ande, förutsatt att priset på huvudprodukten inte höjts för att helt eller delvis täcka kostnaden för tilläggs­för­månen. 

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Enligt anmälaren är annonsörens användning av begreppet gratis felaktig. Enligt annonsören är marknadsför­ing­­­en i enlighet med direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder och dess tillhörande så kallade svarta lista.

Reklamombudsmannen konstaterar att det marknadsförda erbjudandet är ett kombinationserbjudande bestå­ende av varor för minst 200 kronor (huvudprodukten) och ett virknålsset (tilläggsförmånen). Begreppet gratis får användas vid kombinationserbjudanden under förutsättning att priset på huvudprodukten inte höjts för att helt eller delvis täcka kostnaden för tilläggsförmånen. Anmälaren har inte gjort gällande att annonsören har höjt priset på de varor som kunden behöver köpa för minst 200 kronor. Annonsen strider därmed inte mot artikel 7 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman