Beslut

Ärende 1712-275
2018-02-08Anmäld reklam Annons för andningstränaren Relaxator från Medveten Andning

Annonsör Annika Toftby firma

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att annonsen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en annons som har publicerats i Skövde Nyheter. Annonsen visar en bild på en man klädd som jultomte och en bild på en plastapparat med ett munstycke. Till vänster i annonsen står ”Sluta springa runt i Livets EkorrHjul. Önska dig en Relaxator i paketet till Jul, då blir livet fridfullt och riktigt kul”. I nedre delen av annonsen finns en röd ruta med texten ”Andas med denna, slipp värk och gikt. Dessutom går du ner i vikt!”. Längst ned i annonsen finns en bård som det står ”Annika Toftby” följt av ett telefonnummer och därefter ”mer info medvetenandning.se”.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren utlovar reklamen att man blir fri från sjukdom utan att ha belägg/evidens för det. Reklamen utlovar även viktnedgång utan att ha evidens för det.

 

Annonsörens yttrande
Enligt Annika Toftby (annonsören) var detta inte avsett som någon försäljningsannons. Annonsören hade två annonser i tidningen och hade begärt att de skulle få plats bredvid varandra, men så blev det inte. Annonsören annonserade om verksamheten och om workshop i medveten andning. Tomteannonsen med julklappsrimmet, skulle väcka intresse för verksamheten om andningsinstruktör, föredrag och kurser som innehåller träning av djupandning och diafragmaandning med hjälp av relaxatorn.

Annonsen var inte avsedd som en säljande annons, varken pris eller var man hittar den, finns utförligt beskrivet. Annonsören säljer inte gärna lösa relaxatorer, då kunder inte får den instruktionen om hur den kan användas. Relaxtorer används i annonsören kurser, för att träna upp diafragman och få en lugnare andning.

I julklappsrim tar man alltid i lite extra och de ska uppfattas med en nypa salt. Ändå vill annonsören påstå att denne inte helt är ute och cyklar. Då man djupandas med relaxator (även utan att ha tränat) får man en effektivare förbränning i mitokondrierna i cellerna. Då använder sig kroppen av fett som bränsle istället för socker. Lagrat fett i kroppen kommer alltså att förbrännas. Att andas lugnt 10 – 14 andetag per minut är effektivt och kroppen mår mycket bra och har homeostas (balans).

Den som hyperventilerar (andas högt upp i bröstet alltså och inte nere i diafragman) andas 22 – 26 andetag per minut. Denna ineffektiva syreförbränning kräver glykos som bränsle och leder inte till någon fettförbränning. Stort sockerbegär är vanligt bland alla stressade. Hyperventilerar gör oerhört många i vår stressiga tid och lägg märke till att vi är en oerhört primitiv biologisk varelse, som inte hängt med i den stressiga utvecklingen.

Panik och utmattningssyndrom blir allt vanligare med många unga sjukskrivna. De kommer till akuten med pan­ik­ångestattacker och då får de en papperspåse att andas i. Vi har mycket syre i utandnings­luften som vi klarar oss med (funkar även med mun-mot-mun-metoden). Andning genom påse ger mer och mer koldioxid i utand­nings­luften som patienten med ångest får andas in. Detta leder till att kroppen går ner i varv, hjärnan blir lugn och ångesten går över. Balans mellan syre och koldioxid är viktigt. De flesta tror att koldioxid är giftigt men det ombesörjer att kroppen håller sig basisk. Försurning ligger till grund för oerhört många sjukdomssymtom. Värk och framför allt gikt handlar om urinsyra kristaller som gör lederna kroniskt inflammerade. Andning i balans hjälper.

Sjukgymnaster och kiropraktorer verksamma inom sjukvården använder sig av avslappnande andning.  Då de vet att kunder med värk i kroppen mår mycket bättre med lugnare andning.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om: produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet, användbarhet, prestanda och effektivitet.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Reklamombudsmannen finner att påståendet ”Andas med denna, slipp värk och gikt. Dessutom går du ner i vikt!” ger intryck av att man genom att använda den marknadsförda produkten blir av med värk och gikt samt går ner i vikt. Annonsören har inte styrkt att så är fallet. Annonsen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman