Beslut

Ärende 1904-95
2019-05-27Anmäld reklam Reklam för klocka på prisjakt.nu

Annonsör Prisjakt Sverige AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en annons som har publicerats på prisjämförelseplattformen prisjakt.nu. Annonsen finns på undersidan med rubriken ”Dagens deals”. Under rubriken följer texten ”På Dagens Deals hittar du produkter med extra bra pris just nu. Vi letar igenom samtliga butiker och produkter som finns på Prisjakt. Det gör vi dygnet runt, alla dagar i veckan. Som alltid går det inte att köpa sig en plats, utan det här är verkligen äkta, bra erbjudanden. Du kan sortera efter popularitet, stört prissänkning eller lägsta pris.”.

Därefter följer produkterbjudanden med tre produkter vågrät rad. Till vänster på den översta raden syns en kopparfärgad klocka med svart digital urtavla. Under klockan följer texten ”Fossil Q Venture Gen 3 FTW6000”, ”Smarta klockor”, 459 kr”, logotypen till återförsäljaren Watchia, ”Säljs av 4 butiker”, ”7 dagar sedan: 2 921 kr”, ”Prisutveckling” tillsammans med ett diagram som visar en nedåtgående trend. Strax till vänster om klockan syns en grön rektangulär ruta med den vita texten ”-84%”. Till vänster om erbjudandena finns en filterspalt där besökaren kan sorterna erbjudandena utifrån pris samt produktkategori.

Då konsumenten klickar på annonsen för ”Fossil Q Venture 3 FTW6000” länkas man vidare till en produktsida på prisjakt.nu. På produktsidan presenterar annonsören de återför­säljare som saluför produkten samt till det pris som produkten säljs till. Då man klickar på länken som leder konsumenten till klockans produktsida hos återför­säljaren Watchia länkas man istället till en produktsida för ett armband till klockan som avses i annonsen på prisjakt.nu. Armbandet säljs för 459 kronor.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är det vilseledande att den som går in på prisjakt.nu och klickar på ett erbjudande på "dagens deals" inte slussas till rätt produkt. Felet som uppstår är att det nästan aldrig stämmer vad det är som mark­nads­förs och vad för vara som syns när man klickar vidare till sidan.

 

Annonsörens yttrande
Prisjakt Sverige AB (annonsören) bevakar cirka en miljon unika produkter från cirka 5 000 butiker i Sverge, och annonsören samlar in och uppdaterar priser till vår tjänst cirka fem till sex gånger per dag. Dessa priser sorteras sedan under samma unika produkt, för att konsumenter ska kunna jämföra priserna mellan olika butiker.

Annonsören har en funktion som heter dagens deals som bevakar prisändringar varje dag, mer specifikt pro­dukt­er som fått ett nytt unikt lägstapris. Dessa produkter sorteras och presenteras med en procentuell sänkning mot det gamla priset. Meningen med dagens deals är att hjälpa konsumenter att enklare kunna hitta produkter som blivit prissänkta och på det sättet spara pengar. Valet och presentationen av produkter är alltså automati­ser­at och inget som annonsören väljer ut manuellt. Att medvetet presentera fel produkt eller fel pris går emot allt som annonsören står för.

Det som hänt i detta fallet är att det har blivit fel i sorteringen av produkter, där annonsören råkat sortera in en länk till en klocka som i själva verket var ett klockarmband. När detta felet gjorts har systemet trott att det var ett nytt unikt lägstapris och automatiskt visat det på dagens deal som ett unikt pris. Det är såklart fel och något som nu är åtgärdat. Annonsören hanterar varje dag i snitt 2 000 000 nya unika priser och det har dessvärre i det här specifika fallet blivit fel. I och med att det kan bli fel har annonsören också ett rapporteringsverktyg på sidan där konsumenter kan anmäla om något blivit fel. Annonsören har bifogat en bild som visar annonsörens rapport­erings­funktion.

Annonsörens värdeord är transparens, kompetens och acceptans. Tjänsterna bygger på trovärdighet och annonsören tjänar ingenting på att leda konsumenter till fel produkt – snarare tvärt om. Annonsören vill alltid ha konsumentens bästa i fokus och bygger tjänsten därefter. Därför tycker annonsören att detta är olyckligt och vill understryka att annonsören inte gjort detta för att föra någon bakom ljuset - utan det blev helt enkelt fel i automatiseringen. Felet är också nu åtgärdat.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla fram­ställ­ning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om bland annat produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna fram­lägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen är bred och omfattar konsumenter som besöker annonsörens webbplats.

Enligt anmälaren motsvarar inte annonsen den produkt som annonsen länkar till. Enligt annonsören har det blivit fel i den automatiserade sorteringen av produkter.

Reklamombudsmannen konstaterar att annonsören driver en prisjämförelseplattform. Den anmälda reklamen är en annons för en klocka från Fossil Q som säljs till priset 459 kronor hos webbutiken Watchia. Då konsumenten klickar på annonsen som visas på annonsörens prisjämförelseplattform länkas denne vidare till klockans produk­tsida på hos annonsören. På produktsidan presen­terar annonsören den eller de återförsäljare som saluför prod­­ukten samt till de pris som återförsäljarna säljer produkten till. Då konsumenten klickar på länken, som leder konsum­enten till klockans produktsida på Watchia, länkas konsumenten istället till en produktsida för ett arm­band som passar till den marknadsförda klockan och som kostar 459 kronor. Reklamombuds­mannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar reklamen som att återförs­ä­l­j­a­ren säljer den mark­nad­sförda klockan för 459 kronor. Reklamen är därför vilsele­d­ande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Enligt artikel 24 i ICC:s regler är en rättelse i efterhand i och för sig önskvärd om marknadskommunikationen strider mot reglerna, men det medför inte att överträdelsen blir försvarlig.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman