Beslut

Ärende 1711-239
2018-01-23Anmäld reklam Reklamfilm för prisjämförelsetjänst från PriceRunner

Annonsör PriceRunner International AB

Anmälare Två privatpersoner

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamfilmen inte är diskriminerande mot personer med vissa funktionsnedsättningar eller personer med synfel. Den strider därmed inte mot artikel 4 i Internationella Hand­els­kammarens regler för reklam och marknadskommuni­kation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en 30 sekunder lång reklamfilm för PriceRunner som har sänts i TV4. Filmen visar en pojke i tioårsåldern som sitter på en stol bakom ett bord och tittar in i kameran. Pojken har ovanligt stora ögon och på vardera sida om honom på bordet står en lavalampa. På den ena lampan finns en prislapp med texten ”100:-” och på den andra en prislapp med texten ”120:-”. Bakom pojken står en kvinna som man inte ser ansik­tet på. En speakerröst säger ”När jag var liten la mamma sina händer över mina ögon och så satte hon lava­lampor med prislappar på båda sidorna om mig”. Kvinnan bakom pojken placerar sina händer framför pojkens ögon. Rösten fortsätter ”Sen tog hon bort händerna i två nanosekunder och då skulle jag ha hunnit prisjämföra båda”. Kvinnan tar snabbt bort händerna från pojkens ögon och placerar snabbt dit dem igen. När händerna är borta tittar pojkens ögon snabbt mot den ena lavalampan och sen den andra. Med kvinnans händer fortfarande framför ögonen pekar pojken mot lavalampan med texten ”100:-” och säger ”Den är billigast”. Kvinnan tar bort händerna och klappar pojken på huvudet samtidigt som speakerrösten säger ”Jag hann inte ens vrida huvudet, ögonen fick göra jobbet och efter tre miljarder prisjämförelser så hade ögonen glidit isär. Split vision så att säga”. Samtidigt glider pojkens förstorade ögon isär från varandra och en streckad linje ritas upp från vardera ögat till den lavalampa som är närmast respektive öga. Hans ögon glider ihop igen och därefter syns mannen som speakerrösten hör till. Han tittar in i kameran och säger leende ”Jag tycker det är ganska snyggt också” samtidigt som hans ögon glider isär och sen ihop igen. Filmen avslutas med Price­Runners logotyp till­sammans med payoffen ”Jämför innan du handlar”.

Reklamen har producerats av Honesty AB.

 

Anmälningarna
Enligt den ena anmälaren har Pricerunner tidigare blivit fällda för en liknande reklamfilm på grund av att de an­vänder ett utseende på karaktärerna som var diskriminerande mot personer med funktionsnedsättning. Denna reklamfilm är liknande och håller sig inom samma osmakliga tema.

Enligt den andra anmälaren används skelögdhet på ett anstötligt sätt. Synfel är ett handikapp och ska inte användas i reklamsyfte. Anmälaren påpekar att en aspekt är att mobbning av skelögda barn kan starta, kompisar vill testa om det fungerar.

 

Annonsörens yttrande
Enligt PriceRunner International AB (annonsören) verkar anmälningarna vara av samma art som sist. Att de som anmäler reagerar över karaktärernas utseende. Annonsören tycker att denne förklarar personernas super­krafter (avvikande utseende) på ett bra och tydligt sätt och därför finns ingen grund till anmälarnas påståenden.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 4 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) får reklam inte vara diskriminerande ifråga om bland annat funktions­nedsättning.

Reklam ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen är ägnad att påverka målgrup­pens genomsnittskonsument med hänsyn tagen till det medium som använts.

En förutsättning för att marknadskommunikation ska anses diskriminerande i något avseende är att den be­skriver eller förmedlar en bild av personer eller deras egenskaper på ett kränkande eller annars nedvärde­rande sätt.

Enligt artikel 18 i ICC:s regler ska särskild aktsamhet iakttas i fråga om marknadskommunikation som riktas till eller som visar barn eller ungdomar.

Anmälarna har reagerat på att annonsören genom karaktären i reklamfilmen gör sig lustig över personer med funktionsnedsättning och synfel. Enligt annonsören har denne förklarat personens superkrafter, vilket ger ett avvikande utseende, på ett tydligt sätt. Opinionsnämnden finner att det i reklamfilmen ges en förklaring till varför pojken, med de stora ögonen som glider isär under filmen, har fått ett sådant utseende, nämligen från att jäm­föra priser. Hans utseende ser dessutom uppenbart datorani­merat ut. Reklamfilmen är därför enligt nämnden inte nedvärderande mot personer med vissa funktions­nedsättningar eller personer med synfel. Det faktum att reklamfilmen visar ett barn ändrar inte denna bedöm­ning. Reklamfilmen är därmed inte diskriminerande och strider därmed inte mot artikel 4 första stycket i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Adam Bäckstrand, Peter Cederholm, Tobias Eltell, Jonas Linnér, Christina Nylander och Mikael Pauli.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Sofia Löfgren