Beslut

Ärende 1801-10
2018-03-21Anmäld reklam Reklamfilm för onlinecasino från Play OJO

Annonsör SkillOnNet Ltd

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamfilmen inte är stötande. Den strider därmed inte mot artikel 1 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en 30 sekunder lång reklamfilm. Filmen utspelar sig på ett kontor med Play OJO:s logotyp på väggarna. En man klädd i skjorta, kostymbyxor och hängslen står i ett av rummen och säger med hög, arg röst ”This is not right for running an online casino. I quit!” till en man bakom ett skrivbord i rummet. Han biter av en penna och kastar den på skrivbordet varefter han slår igen dörren efter sig. Han ställer sig i kontors­landskapet utanför och säger irriterat ”Rubbish” för sig själv. Med ett påklistrat leende går han fram till ett skriv­bord och plockar först upp en häftapparat och sedan ett gosedjur i form av en nalle. Han trycker upp nallen mot en pelare inne på kontoret och häftar sedan fast den med häftapparaten och samtidigt kommer ett ljud som låter som ”I love you” låter från nallen. Han går vidare mot utgången och möter en man med en smörgås i handen. Den andra mannen säger glatt ”Oh, hi Glenn!” varpå den första mannen tar hans smörgås och håller upp den mot mannens ansikte samtidigt som han mosar den med handen och arg säger ”Give money to the players we know lose do we?”. Sedan vänder han sig om mot resten av kontoret och skriker ”Muppets” och kastar smör­gåsen i golvet och stegar ut från kontoret. En manlig speakerröst säger ”Just precis, pengar tillbaka oavsett om du vinner eller inte. Superduperschysst för ett casino, eller hur? Ses på playojo.com”. Filmen avslutas med Play OJO:s logotyp med payoffen ”Det schyssta casinot” och en gul cirkel med texten ”Inga omsättningskrav – någonsin!”.

Reklamen har producerats av 101 London.

 

Anmälan
Enligt anmälaren tar mannen en häftapparat och häftar fast en nalle på väggen och hotar sin personal grovt. Filmen ger farliga signaler till barn, de kan få för sig till exempel att ta en katt och spika fast den på väggen.

 

Annonsörens yttrande
SkillOnNet Ltd (annonsören) vill först och främst poängtera att reklamen inte visas i närhet till program riktade mot barn. Givetvis har annonsören inte för avsikt att skrämma barn eller inspirera till att skada djur. Men all reklam kan tolkas olika. Annonsören ville tydligt kommunicera att karaktären är arg för att annonsören vill be­driva ett casino på ett schysst sätt. För att vara övertydlig har man då tagit till saker såsom att mosa en smörgås och häfta upp en nallebjörn på väggen. Annonsören är av åsikten att merparten av målgruppen förstår att det här är inte är på riktigt och riktat som ironi av en arg person. Med ovan sagt är annonsören övertygad att anmäl­aren överreagerat och misstolkat reklamen.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 1 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) får marknadskommunikation inte utformas på ett stötande sätt.

Frågan när reklam kan uppfattas som stötande handlar till viss del om smakbedömningar med tydliga inslag av subjektiva värderingar. Någon entydig objektiv måttstock finns inte.

Enligt artikel 18 i ICC:s regler ska särskild aktsamhet iakttas i fråga om marknadskommunikation som riktas till eller som visar barn eller ungdomar.

Opinionsnämnden konstaterar att även om reklamfilmen kan ha setts av barn, så varken riktas den till eller visar barn eller ungdomar. Det särskilda aktsamhetskravet i artikel 18 i ICC:s regler blir därmed inte aktuellt.

Nämnden finner att framställningen i filmen, med den arga mannen på kontoret som häftar upp en nalle mot en pelare, inte är stötande i reglernas mening för den målgrupp som den riktas till. Reklamfilmen strider därmed inte mot artikel 1 första stycket i ICC:s regler.

 

Mikael Pauli

ordförande

Övriga ledamöter: Adam Bäckstrand, Peter Cederholm, Harriet Gillberg, Patrik Löfberg, Inger Skalse och Axel Tandberg.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jessica Sandqvist

Reklamfilm

Get Flash to see this player.