Beslut

Ärende 1808-133
2018-09-13Anmäld reklam Reklamfilm för barnjeans från Ossoami

Annonsör Ossoami AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamfilmen är utformad utan vederbörlig känsla för socialt ansvar och i strid mot det särskilda aktsamhetskravet för reklam som visar barn. Den strider därmed mot artik­larna 1 och 18 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.  

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en 30 sekunder lång reklamfilm som har visats på Ossoamis Facebookkonto. Filmen inleds med att ett par jeans och en barnhand zoomas in. Därefter syns flickan som håller i jeansen. Hon är om­kring fem till sju år. I bilden syns texten ”Världens slitstarkaste” samt tre emojis på jeans samt ett frågetecken. Flick­ans ansikte lyser plötsligt upp och två emojis med glödlampor syns. Scenen bryts och ersätts av en där flickan sitter bakom en parkerad bil. Hon sätter fast ett rep på bilens dragkrok och ser nöjd ut. Följande tre emojis syns: Ett ansikte som håller handen för munnen. Ett ansikte som håller pekfingret framför munnen för att uppmana till tystnad. En hand med pekfingret framåt. Scenen byts mot ett par vuxenben som sätter sig vid förarplatsen på en bil. I nästa scen syns bilen köra bakom en mur. Efter bilen syns flickans huvud med hjälm på. En svart- och vitrutig flagga syns och orden ”Klara”, ”Färdiga” och Gå!” avlöser varandra. Därefter syns att flickan sitter på en skateboard som dras av bilen. Texten ”Brallorna som håller för nästan allt som barn kan hitta på!” syns. Under hela filmens gång syns annonsörens logotyp i nedre, högra hörnet. Logotypen samt texten ”Tougher jeans for kids” syns i slutet av filmen.

Reklamen har producerats hos annonsören internt.

 

Anmälan
Enligt anmälaren kan filmen inspirera till att utföra liknande hemma vilket kan resultera i allvarlig skada.

 

Annonsörens yttrande
Enligt Ossoami AB (annonsören) upplever 85 % av svenska barnfamiljer att barnens byxor går sönder på knäna orimligt fort. Annonsören producerar och säljer därför barnbyxor med ett material med extrem nötningshärdighet på knäna. För att visualisera detta försöker annonsören med humor och värme att visa på det extrema slitage som barn utsätter sina kläder för, under taglinen ”Ossoami håller för nästan allt som barn kan tänkas hitta på”. Kommunikationen riktar sig till kvinnor/mammor (i vissa fall män/pappor) i åldern 30 till 50 år.

Filmklippet som anmälts visar en sjuårig flicka som med glimten i ögat gör ett hyss (likt Emil i Lönneberga, Madicken och Hampus i Vita Stenen) och låtsas åka på knäna efter familjens bil. Klippet har publicerats på annonsörens Facebooksida där målgruppen är kvinnor 20 till 50 år. Alla Facebookanvändare måste enligt regelverket vara 13 år. Att skapa ett konto med felaktig information är ett brott mot det samma. Att filmklippet skulle visas för mindre barn bör därför vara helt uteslutet.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 1 andra stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska marknadskommunikation utformas med vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar.

Enligt artikel 18 i ICC:s regler ska särskild aktsamhet iakttas i fråga om marknadskommunikation som riktas till eller som visar barn eller ungdomar. Enligt samma artikel får barn inte avbildas i riskfyllda situationer eller i akti­viteter som kan vara skadliga för dem själva eller andra.

I filmen visas hur en flicka sätter fast ett rep på en bils dragkrok och sedan hur bilen på väg ut på gatan drar flickan när hon sitter på en skateboard. Opinionsnämnden finner att filmen visar ett uppenbart riskfyllt handlande med ett barn i fokus. Nämnden finner därför att reklamfilmen är utformad utan vederbörlig känsla för socialt ansvar eftersom den visar ett barn i en riskfylld situation som kan vara skadlig för barnet. Att reklamfilmen inte är riktad till en målgrupp som innefattar barn leder inte till någon annan bedömning. Reklamen strider därmed mot artiklarna 1 andra stycket och 18 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Harriet Gillberg, Sara Haraldsson, Hanna Hjalmarsson, Christina Knight, Jonas Linnér, Patrik Löfberg, Christina Nylander, Inger Skalse, Frida Stjernholm och Axel Tandberg.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander