Beslut

Ärende 1711-238
2017-12-20Anmäld reklam Reklamfilm för läkemedel från Orifarm

Annonsör Orifarm Generics AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamfilmen inte är stötande eller utformad utan vederbörlig känsla för socialt ansvar. Den strider därmed inte mot artikel 1 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en fem sekunder lång reklamfilm som har visats på Youtube. Filmen är svartvit och visar en man och en kvinna, klädda i ytterkläder, som verkar stå på ett tåg i exempelvis en tunnelbana. Filmen är filmad något nedifrån och visar mannen och kvinnan från midjan och uppåt. Kvinnan står med ryggen vänd mot mannen som står tätt bakom henne. Hon håller i sig i ett gummihandtag som hänger från taket. Plötsligt nyser mannen våldsamt mot kvinnans bakhuvud och hon ser förfärad ut. Kvinnan tittar bak på mannen som ser förskräckt och skamsen ut och vänder sig bort. Längst ned i bild står i gul text ”Fråga efter Orifarms blå förkyl­ningsserie på ditt apotek” och mot mitten av bilden visas i förgrunden fyra produktförpackningar från Orifarm och en kvinnlig speakerröst säger ”Fråga efter Orifarms blå förkylningsserie på ditt apotek.

Reklamen har producerats av Hjaltelin & Stahl.

 

Anmälan
Enligt anmälaren visas en man med ruffigt utseende. Mannen står tätt bakom en kvinna på ett tunnelbanetåg. Plötsligt nyser han och gör en rörelse mot kvinnan, som uttrycker förvåning. Anmälaren menar att när mannen nyst ser han nöjd och belåten ut och smyger iväg med ett leende samtidigt som han njuter av kvinnans reaktion. Enligt anmälaren är det som visas som reklam för förkylningsmedicin ofredande. Det är en tom vagn och mannen står för nära. När man nyser vänder man sig bort från andra eller håller för. Man för inte kroppen mot en annan person på det sätt som reklamen framställer utan att det klassas som ofredande.

 

Annonsörens yttrande
Enligt Orifarm Generics AB (annonsören) har man med den berörda reklamfilmen önskat att visa en vardaglig situation när man reser med offentligt transportmedel. Ofta står man nära varandra utan möjlighet att röra sig speciellt mycket. Annonsören instämmer inte i anmälarens beskrivning av reklamfilmen.

Filmen visar inte en man med ruffigt utseende, utan en man som uppvisar symptom på förkylning. Mannen står nära kvinnan på grund av att man står tätt på till exempel en tunnelbana och hans kropp reagerar på den natur­liga reaktionen på en nysning. Enligt annonsörens uppfattning smyger inte mannen iväg med ett leende, utan det är tydligt att han skäms. Det är självklart en obehaglig situation för man­nen och kvinnan, men efter omstän-digheterna kan den inte karaktäriseras som varken ovanlig eller orimlig.

Annonsören delar inte anmälarens uppfattning om att reklamfilmen är stötande eller utformad utan vederbörlig känsla för socialt ansvar. Reklamfilmen visar inte att det är ok att en man ställer sig nära en kvinna eller med­vetet nyser på henne. Den beskriver endast en situation som är obehaglig, men allmänt förekommande.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 1 första stycket i Internationella Handelskammarens för reklam och marknadskom­munikation (ICC:s regler) får reklam inte utformas på ett stötande sätt.

Frågan när reklam kan uppfattas som stötande handlar till viss del om smakbedömningar med tydliga inslag av subjektiva värderingar. Någon entydig objektiv måttstock finns inte.

Enligt artikel 1 andra stycket i ICC:s regler ska marknadskommunikation utformas med vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar.

Reklamombudsmannen finner att reklamfilmen visar en situation där en man inte kan kontrollera sin nysning och nyser på en kvinna som står tätt bredvid honom i vad som förefaller vara ett tunnelbanetåg. Både mannen och kvinnan ser obekväma ut av situationen. Reklamombudsmannen finner inte att filmen ger intryck av att visa en man som ofredar en kvinna och filmen är därför inte stötande eller utformad utan vederbörlig känsla för socialt ansvar. Reklamfilmen strider därmed inte mot artikel 1 första och andra styckena i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman

Reklamfilm

Get Flash to see this player.