Beslut

Ärende 1709-196
2017-10-27Anmäld reklam Radioreklam för kakel, klinkers och badrumsmöbler från Norrköpings Plattsättning

Annonsör Norrköpings Plattsättning AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att radioreklamen inte är stötande. Den strider därmed inte mot artikel 1 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av en 30 sekunder lång radioreklam som har sänts i Rix FM. Reklamen inleds med ett barn som smäller igen en dörr och ropar ”Mamma! Pappa glömde hämta. Jag fick åka bussjävel”. En upprörd kvinnoröst hörs i bakgrunden. En manlig speakerröst säger ”Det är jobbigt att glömma viktiga saker. Så glöm inte att besöka årets badrumshändelse. Norrköpings Plattsättnings höstkampanj pågår just nu och vi kör riktigt, riktigt bra kampanjpriser på kakel, klinker och badrumsmöbler med mera. Så glöm inte Norrköpings Plattsättnings höstkampanj på Importgatan 24, Risängen”.

Reklamen har producerats av Rizzly Reklamproduktion. Hör reklamen här.

 

Anmälan
Anmälaren skriver i korthet att vuxna personer genom reklamen sätter ord som "jävel" i barnens mun och dess­utom uppmuntrar barn att vara respektlösa mot skolbussar som helt gratis skjutsar barn runt om Sverige till och från skolan. Det är väldig irriterande, det handlar om respektlös beteende mot kollektiv­trafik och skolbussar.

 

Annonsörens yttrande
Enligt annonsören var tanken med radiospoten att på ett kul sätt kommunicera att det är jobbigt när man som förälder glömmer saker. Pappan i reklamen framställs som glömsk. Annonsören vill kommunicera att man inte heller ska glömma att åka till Norrköpings Plattsättning. Annonsören skriver att denne inte har angripit kollektiv­trafiken i Norrköping på något sätt. Inte heller har man nämnt till exempel Östgötatrafiken eller liknande, utan hela syftet med radiospoten var att göra en grej av den glömske pappan.

Att barnet använder ett något opassande ord är såklart en humoristisk vinkling där annonsören vill visa att man inte ska svära framför barn. Barnet har uppenbarligen lärt sig säga så från mamman som muttrar i radiospoten. Allt detta med glimten i ögat.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 1 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) får marknadskommunikation inte utformas på ett stötande sätt.

Reklam ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen är ägnad att påverka mål­gruppens genomsnittskonsument med hänsyn tagen till det medium som använts.

Frågan när reklam kan uppfattas som stötande handlar till viss del om smakbedömningar med tydliga inslag av subjektiva värderingar. Någon entydig objektiv måttstock finns inte.

Enligt artikel 18 i ICC:s regler ska särskild aktsamhet iakttas i fråga om marknadskommunikation som riktas till eller som visar barn eller ungdomar.

Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt inte uppfattar radioreklamen, med barnet som säger ”bussjävel”, som stötande i reglernas mening. Det faktum att det är ett barn som medverkar i reklam­en ändrar inte denna bedömning. Radioreklamen är därför inte stötande och strider därmed inte mot artikel 1 första stycket i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman