Beslut

Ärende 1801-06
2018-03-05Anmäld reklam Radioreklam för och påstående om träning hos Nordic Wellness

Annonsör Nordic Wellness Group AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att radiospotarna och påståendet är vilseledande. De strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består dels av två radiospotar som har sänts i Rix FM och dels av ett påstående som visas bland resultaten av en sökning på ”Nordic Wellness” på Google samt på webbplatsen nordicwellness.se.

I den första radiospoten spelas musik i bakgrunden och en manlig speakerröst säger ”Ge bort världens bästa julklapp till nära och kära! Ett tiokort på Nordic Wellness för endast 499. Eller ett årskort för fantastiska 3 795 där du kan träna hur mycket du vill på alla våra 160 klubbar. Nordic Wellness – Bäst på träning”.

I den andra radiospoten spelas musik i bakgrunden och en manlig speakerröst säger ”Världens bästa nyårs­löfte! Kom igång med träningen på Nordic Wellness. Prova oss en vecka helt gratis. Därefter kan du träna från endast 249 kronor i månaden. Gör 2018 till ditt bästa träningsår! Nordic Wellness – Bäst på träning”.

Vid en sökning av ”Nordic Wellness” på Google syns överst ett resultat med hänvisning till Nordic Wellness webbplats nordicwellness.se. Rubriken i resultatet lyder ”Nordic Wellness: Sveriges bästa gym och träning” följt av hänvisning till webbplatsen. På webbplatsen står, överst på fliken i webbläsaren, åter igen ”Sveriges bästa gym och träning”.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren kan Nordic Wellness inte visa att de är "Sveriges bästa". Det borde kunna dokumenteras på något vis, frågar man deras kundservice säger de sig inte ha bevis utan att det är bara reklam. Enligt anmälaren ska man kunna påvisa det man påstår. Även hemsida har metadata som säger "Sveriges bästa gym och träning”.

 

Annonsörens yttrande
Nordic Wellness Group AB (annonsören) skriver följande. Vad gäller metadata ”Sveriges bästa gym och träning” så är det borttaget och har inte legat där av mening då annonsören själv inte ser eller tänker på metadatan. Detta är något som denne ärvt av den tidigare byrån som dikterat detta tillsammans med tidigare kommunikatör­er hos annonsören. Då annonsören haft en del ruljangs på personal har detta hamnat mellan stolarna. Annons­ören vill poängtera att denne inte har använt detta budskap i övrig kommunikation.

”Bäst på träning” är inget bestämt område, utan tanken med detta är att beskriva att av allt det annonsören gör inom koncernen, är det träning som denne är allra bäst på. Annonsören hänvisar inte till ett speciellt område, land, stad eller kontinent. Man jämför sig inte med någon eller några andra. Annonsören förstår att det kan var tvetydigt så tills dess att påståendet är prövat har denne bytt ut budskapet från hemsidan och all metadata till ”Vi älskar träning”.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om: produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Den anmälda radioreklamen innehåller påståendet ”Bäst på träning”. I resultatet vid en sökning på Google samt på webbplatsen nordicwellness.se finns påståendet ”Sveriges bästa gym och träning”. Reklamombuds­mannen konstaterar att det, varken i radioreklamen eller i anslutning till påståendet i resultatet på Google samt på webb­platsen, preciseras vad som avses med uttrycket ”bäst” respektive ”Sveriges bästa”. Annonsören ska därför kunna styrka alla nära till hands liggande tolkningar av påståendet. Reklamombudsmannen finner inte att annonsören har gjort det och reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Enligt artikel 24 i ICC:s regler är en rättelse i efterhand i och för sig önskvärd om marknadskommunikationen strider mot reglerna, men det medför inte att överträdelsen blir försvarlig.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman