Beslut

Ärende 1903-79
2019-05-03Anmäld reklam Reklamfilm för läkemedlet Nipaxon

Annonsör McNeil Sweden AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen inte ger intryck av att överse med våld. Den strider därmed inte mot artikel 4 i Internationella Handelskam­mar­ens regler för reklam och marknads­kommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en 21 sekunder lång reklamfilm som har visats på Viafree. En man klädd i kostym syns i bild. I örat har han en öronsnäcka. Han håller ett finger mot öronsnäckan och vänder snabbt blicken mot något bakom kameran. En speakerröst säger ”Vid ett sånt här uppdrag kan hosta förstöra allt”. Fyra män öpp­nar en dörr och går in i rummet som den kostymklädda mannen befunnit sig i. I bilden syns hur mannen nu hänger från taket utan att upptäckas av de fyra männen. Nästa sekvens visar den kostymklädda mannen i ett annat rum med texten ”tidigare” i bildens övre, vänstra hörn. Mannen hostar. Speakerrösten säger ”Som tur är har jag Nipaxon, Nipaxon hjälper till att dämpa hostreflexen”. I bilden syns hur mannen tar upp en flaska Nipa­xon och tar en sked med en dos av läkemedlet. I nästa scen syns mannen återigen då han håller sig uppe vid taket och sedan hoppar ner och övermannar männen. Speakern säger därefter ”Behåll lugnet med Nipaxon” samtidigt som mannen rättar till sin kavaj och går mot kameran. Produkten och produktens förpackning syns därefter i bild tillsammans med pro­duktens logotyp och texten ”Lindra din hosta”, ”behåll lugnet” och ”mot rethosta”. Speakern säger avslutningsvis ”Nipaxon, hjälper mot rethosta”.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren överser reklamen med våld. I reklamen använder mannen våld för att försöka lösa en situation då han försöker gömma sig men blir påkommen och får slå sig fri.

 

Annonsörens yttrande
McNeil Sweden AB (annonsören) beklagar att anmälaren uppfattat reklamen på detta sätt, det är givetvis inte avsikten att reklamfilmen ska uppröra eller uppfattas på ett sådant sätt. Reklamen är av tydlig karaktär ”agen­t­filmisk­” och innehåller en slagsmålsscen. Kontexten är att detta ska föreställa en scen ur en film, i en situation där en agent vill behålla lugnet och inte avslöja sig på grund av sin hosta. Scenerna utspelar sig med glimten i ögat och i en uppenbart filmisk situation. För den genomsnittliga tittaren, vill annonsören mena att filmen ej fram­kallar eller ger intryck av att överse med våld.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 4 tredje stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ICC:s regler får marknadskommunikation inte vara ägnad att framkalla, eller ge intryck av att över­se med, våld och får inte heller uppmuntra annat beteende som är olagligt eller på annat sätt förkastligt.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen är ägnad att påverka målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Målgruppen är bred men omfattar sannolikt främst vuxna personer.

Enligt anmälaren överser reklamen med våld. Enligt annonsören är reklamen filmisk till sin karaktär och scenerna utspelar sig med glimten i ögat.

Reklamombudsmannen finner att reklamen av en genomsnittskonsument sannolikt uppfattas som överdriven och gjord på ett agentfilmsmanér. Mot bakgrund av beteende, tonläge och ansiktsuttryck som personerna i reklamen uppvisar är det inte sannolikt att genomsnittskonsumenten uppfattar reklamfilmen som våldsam och inte heller som en uppmuntran till våldsamt beteende. Reklamombudsmannen finner inte att reklamfilmen ger intryck av att överse med våld. Den strider därmed inte mot artikel 4 tredje stycket i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman