Beslut

Ärende 1909-186
2019-11-05Anmäld reklam Reklam för app för grannsamverkan från Nextdoor

Annonsör Nextdoor.com, Inc

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen inte uppfyller kravet på reklamidentifiering. Den strider därmed mot artikel 7 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett direktadresserat reklamutskick bestående av ett vitt A4-papper. Utskicket har skickats i ett kuvert adresserat till ”Granne i Bäcke”. I övre vänstra hörnet på kuvertet står texten ”Granne på Bräcke”, ”Bräcke”, ”Göteborg” uppdelat på tre rader.

På det medföljande bladet står rubriken ”Hej, granne på Bärvägen”. Under följer texter ”Nu finns vårt kvarter på Nextdoor, ett privat socialt nätverk för oss grannar. Du som läser borde också gå med – ju fler grannar vi är desto bättre! I appen och på hemsidan delar vi med oss av lokala händelser och evenemang, diskuterar brotts- och säkerhetsfrågor som rör kvarteret, lägger upp annonser och mycket mer”. I stycket som följer står texten ”Det är helt gratis och privat – bara för oss grannar” på en rad. I efterföljande stycke står det ”Gå in på ”se.nextdoor.com/registrera och ange den här koden för att gå med i vårt kvarter: 123456 (Den här koden löper ut om 7 dagar!)”. Därefter står texten ”– Din granne på Bärvägen” ensamt på en rad. Reklambladet avslutas med texten ”P.S. Det finns redan 28 inlägg i Nextdoor om bland annat brotts och säkerhetsrelaterade frågor i kvarteret.”. I bildens nedre vänstra hörn finns annonsörens logotyp.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

Anmälan
Enligt anmälaren vilseleder reklamen mottagaren att tro att brevet kommer från en granne som vill att man ska gå med i grannsamverkan.  

Annonsörens yttrande
Nextdoor.com, Inc. (annonsören) menar att inbjudan tydligt indikerar att den kommer från annonsören, eftersom namnet och den officiella logotypen trycks med stora bokstäver med annonsörens officiella logotyp i det nedre vänstra hörnet av brevet. Brevet innehåller dessutom en direktlänk till annonsörens webbplats. Brevet och ku­v­er­tet är professionellt utformade på ett sätt som gör det klart att annonsören är avsändaren.

Annonsören tar emellertid medlemsfeedback på stort allvar och man pausade nyligen sina utskick av inbjud­ningar i Sverige för att granska och ta itu med sådan feedback. Annonsören har redan gjort ändringar i inbjud­ningarna genom att säga att de är "Från dina grannar på Nextdoor", för att ytterligare klargöra. Annons­ören välkomnar ytter­ligare feedback från Reklamombudsmannen för att säkerställa att reklamen är i överrens­stäm­melse med Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 7 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam och annan marknadskommunikation vara lätt att identifiera som sådan, oavsett utformning och medium. Marknadskommunikation får inte vilseleda om eller dölja sitt verkliga, kommersiella syfte, utan detta ska vara transparent och framgå tydligt.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Konsumenter i allmänhet antas besitta en rimlig grad av erfarenhet, kunskap och sunt förnuft och förväntas vara rimligt upp­märksamma och förståndiga. Målgruppen är sannolikt bred och omfattar vuxna konsumenter som har nåtts av reklamen.

Enligt anmälaren är det inte tillräckligt tydligt att det är reklam utan brevet ser ut att komma från en granne. Enligt annonsören är det tydligt att det är reklam eftersom brevet innehåller namn på annonsören, logotyp och länk till annonsörens webbplats samt eftersom brevet och kuvertet är professionellt utformade.

Reklamombudsmannen finner att kuvertets utformning tillsammans med det medföljande bladet med rubriken ”Hej, granne på Bärvägen och den fortsatta texten med formuleringar som ”vårt kvarter”, ”oss grannar”, ju fler grannar vi är”, ”bara för oss grannar”, ”vårt kvarter” och ”– Din granne på Bärvägen”, sannolikt ger en genom­snitts­konsument intryck av att avsändaren är en granne eller en representant från en grannförening. Att annons­örens logotyp och webbadress syns på det medföljande bladet ändrar inte bedömningen. Sammantaget är det inte lätt för en genomsnittskonsument att identifiera att bladet är reklam och det strider därmed mot artikel 7 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig
reklamombudsman