Beslut

Ärende 1902-59
2019-05-03Anmäld reklam Reklam för kläder från Nelly

Annonsör NLY Scandinavia AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklam
Den anmälda reklamen är ett påstående på Nellys mobilanpassade webbplats nelly.com. Högst upp finns en rosa bård med texten ”20 % off everything* Code LOVE20”. Därunder finns en bild på en kvinna i vit blus, en sjal och smycken. Texten på bilden lyder ”Top 10: Spring must-haves” och ”Från cargos till håraccessoarer - det här är vårens mesta måsten”. Under texten finns en länkad ruta med texten ”Shop now”. På en annan del av webbplatsen finns en uppräkning av 68 varumärken som inte omfattas av rabatten.    

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren skriver annonsören att det är 20 % rabatt på allt. Sedan är det en asterisk som visar att man kan kontrollera vilka märken som inte räknas med till ”allt”. Det är en väldigt lång lista. Anmälaren anser att detta är vilseledande.

 

Annonsörens yttrande
NLY Scandinavia AB (annonsören) har fått möjlighet att yttra sig men har inte gjort det.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla fram­ställ­ning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om bland annat produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna fra­m­­­lägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Enligt anmälaren är det vilseledande att skriva att ”20% off everything” när det är många varumärken som inte omfattas av det nedsatta priset.

Reklamombudsmannen finner att påståendet ”20 % off everything* Code LOVE20” ger en genomsnitts­konsu­m­e­nt intryck av att det är 20 procents rabatt på allt, eller åtminstone det mesta som annonsören erbjuder på sin webbplats. Reklamombudsmannen konstaterar att 68 varumärken undantas från rabatten. Annonsören har inte visat att de 68 varumärkena som undantas från erbjudandet motsvarar en andel som innebär att det mesta som annonsören erbjuder på sin webbplats omfattas av erbjudandet. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman