Beslut

Ärende 1708-168
2017-09-20Anmäld reklam Radioreklam för lotter från Miljonlotteriet

Annonsör Miljonlotteriet International AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att radioreklamen inte är utformad utan vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar. Den strider därmed inte mot artikel 1 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av en tjugo sekunder lång radioreklam som har sänts i radiokanalen NRJ. I radio­reklamen hörs en ung man berätta ”När min mamma var full så var det jag som fick vara den vuxna i hushållet. Och det var jag som fick ta hand om henne. Jag behövde komma hemifrån och vara på en trygg plats. Miljonlot­teriet har alltid funnit med, utan dem så hade UNF förmodligen inte funnits. Det är tack vare er som jag fick en trygg plats. Jag fick min ungdom tillbaka”. En manlig speakerröst säger ”Hos Miljonlotteriet gör ditt lottköp skillnad”. 

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Anmälaren reagerar på att annonsören använder en sådan sak som att barn ska behöva växa upp med alko­hol­iserade föräldrar i sin reklam. Anmälaren tycker att det känns osmakligt och det blir mycket värre av att påstå att det skulle gå att fixa genom att spela. Det klingar riktigt illa.

 

Annonsörens yttrande
Miljonlotteriet grundades 1964 och ägs av IOGT-NTO-rörelsen, vilka också är förmånstagare av Miljonlotteriets överskott. IOGT-NTO är ett av fyra förbund i IOGT-NTO-rörelsen. De övriga förbunden är Ungdomens nykter­hets­förbund (UNF), IOGT-NTO:s Junior­för­bund (Junis) och Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (NSF). Enligt annonsören är ändamålet med verksamheten det viktigaste man arbetar för.

Genom marknadsföringen vill annonsören lyfta allt gott som kan göras i samhället tack vare lottköpen hos annonsören. Annonsörens mening har aldrig varit att man ska känna att man utnyttjar de som har det svårt eller anhöriga.

Tillsammans med Max (medlem i UNF) ville annonsören berätta om den trygga platsen som han kunde få inom IOGT-NTO-rörelsen tack vare det överskott som kommit från Miljonlotteriets lottköpare. Det finns mer att läsa om detta på Miljonlotteriets webbplats.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 1 andra stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska marknadskommunikation utformas med vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar.

I reklamen medverkar en ung man som berättar om sin mammas alkoholmissbruk och att Miljonlotteriet har gjort det möjligt för honom att komma till en trygg plats tack vare UNF (Ungdomens nykterhetsförbund). Opinions­nämn­den anser det sannolikt att en genomsnittskonsument uppfattar budskapet i reklamen som att överskottet från lotteriet används för en god sak, även om flertalet inte vet vad UNF står för. Mot bakgrund av att Miljonlott­er­iet ägs av nykterhetsorganisationen IOGT-NTO och då överskottet finans­ierar organisationen och bland annat underförbundet UNF, finner nämnden att referensen till en uppväxt i ett hem med alkoholmissbruk i sitt sam­man­­­hang inte är omotiverad. Reklamen är därför inte utformad utan vederbörlig känsla för socialt och yrkes­mäs­sigt ansvar. Reklamen strider därmed inte mot artikel 1 andra stycket i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Harriet Gillberg, Hanna Hjalmarson, Jonas Linnér, Patrik Löfberg, Christina Nylander, Mats Rönne och Helena Westin.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander