Beslut

Ärende 1904-94
2019-06-13Anmäld reklam Reklam för hemelektronik från MediaMarkt

Annonsör Media-Saturn-Nordic Shared Services AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en sponsrad bild som har publicerats på Instagram Stories på MediaMarkt Sveriges Instagramkonto ”mediamarktsverige”. Bilden visar röda och gula, diagonala ränder. Ovanför ränderna, i bildens övre halva, står texten ”Outlet!” i versaler. Därunder står ”Galna priser på mängder av varor!” i mindre text i versaler. På bildens nedre halva står texten ”Swipa upp!” i versaler. När man svajpar upp finns bland annat följande erbjudanden:

  1. Amazon Echo Dot (2nd) Digital Röstassistent – Svart – Tidigare pris 449 kronor, Nedsatt pris 389 kronor
  2. Probel Star WarsBattle Drone T-65 X-Wing Starfighter Collectors Box – Tidigare pris 387 kronor, Nedsatt 348 kronor
  3. De´longhi autentica etam 29.660.SB Espressomaskin – Tidigare pris 5.699 kronor, Nedsatt pris 5.129 kronor

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

Anmälan
Enligt anmälaren är priserna knappt sänkta. Det är i princip samma priser som innan. Alltså inga galna priser, utan nästan samma som tidigare. Väldigt förvirrande då galna priser uppfattas som mycket lägre än originalpris.

Annonsörens yttrande
Enligt MediaMarkt Sverige (annonsören) har samtliga varor i annonsörens outletkampanj försetts med ett före- och ett efterpris där kunden själv kan se hur mycket en specifik produkt har sänkts. Sett till outletkampanjen i sin helhet är den genomsnittliga rabatten på kampanjprodukterna cirka 25 procent och ett par hundra produkter har dessutom haft en prissänkning på motsvarande 60 procent eller mer, vilket innebär mycket bra priser, särskilt i den här branschen. De kampanjprodukter som bifogats som exempel av konsumenten har sänkts med cirka 10 procent vilket även det innebär en bra prissänkning i en bransch där redan de ordinarie priserna är pressade med låga marginaler.

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om bland annat produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Opinionsnämnden konstaterar att ICC:s regler ska tillämpas mot bakgrund av gällande lagstiftning. Enligt 16–17 §§ i marknadsföringslagen (MFL) får en näringsidkare vid marknadsföring använda uttryck som ”utförsäljning” och "realisation" enbart om produkten som marknadsförs bland annat säljs till ett väsentligt lägre pris.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen är bred och omfattar konsumenter som handlar eller kan tänka sig att handla från annonsörens webbutik.

Nämnden konstaterar att användningen av benämningar såsom ”galna priser” och ”outlet” framkallar samma förväntningar hos konsumenterna som ”utförsäljning” och ”realisation”. Därför krävs att priserna på de produkter som säljs med de aktuella påståendena erbjuds till ett väsentligt lägre pris än normalt. Vad som är ett väsentligt lägre pris kan exempelvis påverkas av vilken produkt som marknadsförs och om erbjudandet i förhållande till den produkten av en genomsnittskonsument uppfattas som förmånligt. I den aktuella reklamen är varorna nedsatta med drygt tio procent och de varor som är utbjudna kan inte sägas representera särskilt dyra kapitalvaror. Nämnden finner därför att en prissänkning på omkring tio procent inte är ett väsentligt lägre pris och att det inte motsvarar vad som är en rimlig förväntan hos genomsnittskonsumenten för ”galna priser” och outlet. Prispåståendena är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar
ordförande

Övriga ledamöter: Adam Bäckstrand, Anna Edman, Jonas Linnér, Patrik Löfberg, Christina Nylander, Marielle Pantzar, Göran Segeholm, Inger Skalse, Axel Tandberg och Canan Yasar.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander