Beslut

Ärende 1811-192
2019-01-24Anmäld reklam Reklam för hemelektronik från Media Markt

Annonsör Media-Saturn-Nordic Shared Services AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen inte är vilseledande. Den strider därmed inte mot artikel 5 i Inter­na­tion­ella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett direktadresserat reklamutskick med rubriken ”Club Days!” i versal text. Nedanför följer två styck­en. Det första stycket lyder ”Låt oss presentera – Club Days! En makalös kampanj där du som klubbmed­lem får helt unika erbjudanden på mängder av produkter. Tre av våra favoriter ser du här nedanför men vi har mas­sor av andra erbjudanden i alla varuhus och på mediamarkt.se”. I det andra stycket står ”Nu kan du även få 1 månads kostnadsfri teknikhjälp på telefon för dina hemelektronikprodukter, oavsett var du har köpt dem. Det enda du behöver göra är att ringa numret nedan så hjälper vi dig. Nedanför står ”Varmt välkommen önskar vi på MediaMarkt Club!”. Till höger sitter en man klädd i vitt med en partyhatt och en ballong.

På nedre delen av utskicket, under rubriken ”Här är några av dina erbjudanden”, visas fyra rutor där tre av dem marknadsför prissänkta produkter, en dator, en högtalare och en dammsugare. Den fjärde rutan innehåller kon­takt­uppgifter till Media Markts teknikhjälp. Högtalaren visas i den översta rutan till höger under rubriken ”Helt trådlös & grymt ljud!” och underrubriken ”Harman/Kardon onyx 3”. Till vänster om högtalaren visas ett över­struk­et pris, 3990: -, och nedanför visas med större siffror 1190: -. I rutans högra nederdel står med liten text ”Upp till 5 tim. batteri, Bluetooth 4.1 och möjligt att koppla ihop fler högtalare. Till höger om texten syns märkningen ”Club Deal”.

Reklamen har producerats hos annonsören internt.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är priset gällande Harman/Kardon Onyx 3 vilseledande. Det står att produkten sänkts i pris från 3990 kronor till 1190 kronor. Ordinarie priset som visas i reklamen har inte varit aktuellt sedan juli 2016.

 

Annonsörens yttrande

Media Markt TV-HIFI-Elektro AB (annonsören) har anfört att produkten sålts till priset 3990 kronor sedan oktober år 2017. Annonsören har vid ett par tillfällen frångått detta då varan har varit med i en kampanj, exem­p­elvis under en vecka i maj, då annonsören sålde den för 3490 kronor och vid något annat tillfälle då annonsören har haft den i kampanj för 1190 kronor. Priset 3990 kronor har varit annonsörens standardpris sedan ett år tillbaka.

Annonsören har bilagt grafer med information om prisuppgifter för den aktuella produkten. 

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla påstående eller annan framställning i ord, ljud eller bild som direkt eller indirekt – genom antydan, utelämnande, oklarhet eller överdrift – är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om bland annat produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar mål­­­gruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt.

Opinionsnämnden finner att reklamen ger intryck av att det överstrukna priset är ett ordinarie pris som har tillämpats av annonsören under en ansenlig period. Nämnden finner att annonsörens dokumentation stödjer att så är fallet. Reklamen är därför inte vilseledande och strider därmed inte mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Adam Bäckstrand, Peter Cederholm, Tobias Eltell, Sara Haraldsson, Hanna Hjalmarsson, Christina Knight, Jonas Linnér, Patrik Löfberg, Christina Nylander, Mikael Pauli, Mats Rönne och Axel Tandberg.

Beslutet är enhälligt

Föredragande: Gunilla Welander