Beslut

Ärende 2004-85
2020-05-26Anmäld reklam Reklam för onlinecasino från Maria Casino

Annonsör Spooniker Ltd

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en 20 sekunder lång reklamfilm som har visats på Kanal 9. Reklamfilmen inleds med texten ”Visste du att Maria har ökat återbetalningen?” i mitten av bilden. En kvinna på en altan svarar ”Nej vad betyder det?”. En man i ett vardagsrum säger ”Det har jag faktiskt hört talas om”. Därefter syns en man som står framför ett matbord. Han säger ”Det var den ni ökade från 96 till 98 procent, eller?” Kvinnan syns igen. Hon säger ”Ah fattar, ni delar ut fler vinster liksom”. Därefter syns mannen i vardagsrummet igen. Han säger ”Och jag fattar ju inte varför man ska spela någon annanstans när man kan vissa så mycket mera hos Maria”. Texten ”Mer vinster med ökat återbetalning”, annonsörens logotyp och sloganen ”Sveriges mest omtyckta spelsajt” syns i bild. En speakerröst säger ”Maria Casino, Sveriges mest omtyckta spelsajt”. Längst ned i bild står texten ”Åldersgräns 18 år | Ökad återbetalning gäller på utvalda slots | Regler och villkor gäller | Spela ansvarsfullt | stödlinjen.se | spelpaus.se”.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

Anmälan
Enligt anmälaren är påståendet ”Maria Casino är Sveriges mest omtyckta spelsajt”. Det verkar saknas belägg eller bevis för detta. Rimligtvis underbyggs denna typ av påstående med resultat från oberoende undersökning eller liknande. När anmälaren kontaktade annonsörens kundtjänst bekräftades detta i och med att det enda de hänvisade till var några recensioner på deras webbplats.

Annonsörens yttrande
Spooniker Ltd (annonsören) noterar att anmälaren hävdar att det saknas belägg eller bevis för påståendet i reklamfilmen att Maria Casino är Sveriges mest omtyckta spelsajt. Annonsören bestrider detta och anser att påståendet stämmer.

Under perioden 1 januari–30 mars 2020 genomförde kundundersökningsföretaget Nepa AB en kundundersök­ning där de frågade 1 660 kunder (män och kvinnor) som spelat om pengar online någon gång i de senaste tolv månaderna frågan ”Om du idag skulle spela casino och/eller på spelautomater på Internet, vilket företag skulle du vända dig till i första hand? Och vilka andra företag kan du tänka dig att vända dig till?”. Data som Nepa AB samlade in visade att Maria Casino toppade listan bland varumärkena inom onlinekasino i Sverige och att föl­jande var de fem mest populära varumärkena: Maria Casino 12,4 procent, Mr Green 6,3 procent, Casino­stugan 3,4 procent, Hajper 1,9 procent och No Account Casino 1,4 procent. Mot bakgrund av ovanstående hävdar Maria Casino att påståendet i reklamen stämmer och det är Maria Casinos bestämda uppfattning att reklamen inte är vilseledande och att jämförelsen kan styrkas.

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg-ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett fakta­underlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsför­ar­en ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självregle­rande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedö­mas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Reklamombuds­mannen konstaterar att i målgruppen för spel på onlinecasino finns sårbara personer som riskerar att utveckla eller som lider av spelberoende.

Enligt anmälaren är påståendet ”Maria Casino är Sveriges mest omtyckta spelsajt” vilseledande. Enligt annon­sören visar en undersökning av kundundersökningsföretaget Nepa Ab att Maria Casino är Sveriges mest popu­lära onlinekasino.

Reklamombudsmannen konstaterar att reklamen innehåller påståståendet att ”Maria Casino är Sveriges mest omtyckta spelsajt”. Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar påståendet ”Maria Casino är Sveriges mest omtyckta spelsajt” som att annonsören är Sveriges mest populära aktör bland de aktörer som erbjuder speltjänster på internet. Annonsören har i sitt yttrande redogjort för en kundunder­sök­ning som gjorts. Reklamombudsmannen konstaterar att annonsören inte presenterat någon bevisning som visar att kunderundersökningen utförts på ett sätt som medför att resultatet kan anses tillförlitligt. Vidare konstaterar Reklamombudsmannen att den ställda frågan i kundundersökningen är begränsad till onlinekasinon, medan på­stå­endet är mer långtgående än så. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig
reklamombudsman

Reklamen

Get Flash to see this player.