Beslut

Ärende 2002-24
2020-04-21Anmäld reklam Reklam för onlinecasino från Maria Casino

Annonsör Spooniker Ltd

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen inte är vilseledande. Den strider därmed inte mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är 20 sekunder lång reklamfilm som har visats på Kanal 5. I bild visas inledningsvis text­en ”Varför spelar du hos Maria?” mot en rosa/röd bakgrund. En kvinna och en man syns på ett trä­däck. Kvinnan säger ”Jag gillar att man inte kan spela på kredit, det känns tryggare”. Därefter visas en kvinna i ett rum med soffor och en bokhylla. Hon säger ”Och jag bara älskar Eva i kundtjänst, hon är bäst”. Där­efter ses en man och en kvinna i ett vardagsrum. Han säger ”Det är ju spelen med ökad vinst­åter­betalning, det är absolut mina favo­riter”. Därefter ses en man framför en traktor. Han säger ”Pengarna kommer ju snabbt in på kontot och det gillar jag”. Därefter ses kvinnan framför bokhyllan igen. Hon säger ”För att ni har svensk licens och sen betalar ni skatt i Sverige, det tycker jag är viktigt”. Texten ”500 kr välkomst­bon­us utan omsätt­n­ings­­krav” visas därefter. Avslut­nings­­vis visas annonsörens logotyp och sloganen ”Sveriges mest omtyckta spel­sajt mot en vit bakgrund”. Längst ned i bild står texten ”Åldersgräns 18 år – Gäller nya spelare. 100% bonus på insättning upp till 500 kr – inga omsättningskrav på vinsterna. Regler och villkor gäller | Spela ansvarsfullt | stödlinjen.se | spelpaus.se”.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande eftersom där sägs att man inte kan spela på kredit. Det är inte kor­rekt, eftersom annonsören accepterar kreditkort som betalningsmedel.

Annonsörens yttrande
Spooniker Ltd (annonsören) bestrider att den ifrågavarande reklamen skulle vara vilseledande. Det noteras att anmälaren hävdar att påståendet i reklamen, att man inte kan spela på kredit, inte är korrekt. Annonsören be­stri­d­er detta och anser att påståendet stämmer. Det uppmärksammade påståendet är ”Jag gillar att man inte kan spela på kredit – det känns tryggare”. Påståendet hänvisar till kreditförbudet i spellagen (SFS 2018:1138) vilket förbjuder spelbolag med svensk licens att erbjuda eller lämna kredit för insatser i spel. Annonsören erbjud­er och lämnar inte kredit för insatser i spel.

Kreditkort är en accepterad betalningsmetod hos annonsören men även hos många andra svensklicensi­erade spelbolag. När en kund gör en insättning med ett kreditkort överförs riktiga pengar från en kortutgivare eller bank till kundens spelkonto. Kunden kan sedan använda dessa pengar till spel alternativt kan pengarna tas ut på kundens begäran. Insatser och spel som läggs med pengar från kundens spelkonto är inte på kredit och det kan inte på­stås att annonsören har erbjudit eller lämnat kredit till kunden för insatser i spel. Annonsören tillåter inte att bal­ansen på ett spelkonto blir negativt och därmed bli på kredit.

Mot bakgrund av ovanstående hävdar annonsören att påståendet i reklamen stämmer och det är annonsörens bestämda uppfattning att reklamen inte är vilseledande. 

Opinionsnämndens bedömning 
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg-ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exem­p­el­­vis beskaffenhet.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar mål­­gruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­döm­as utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Opinionsnämnden konstaterar att i målgruppen för spel på onlinecasino finns sårbara personer som riskerar att utveckla eller som lider av spelberoende.

Enligt anmälaren är reklamen vilseledande eftersom kreditkort accepteras som betalmedel hos annonsören. Annonsören har motsatt sig att reklamen är vilseledande.

En genomsnittskonsument uppfattar enligt nämnden sannolikt påståendet ”Jag gillar att man inte kan spela på kredit, det känns tryggare” som att annonsören inte erbjuder spel på kredit. Det är vidare inte san­nolikt att påståendet uppfattas som att det inte går att betala med kreditkort utfärdat av tredje part. Reklamen är därför inte vilseledande och strider därmed inte mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar
ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Anna Edman, Sara Haraldsson, Hanna Hjalmarson, Christina Knight, Christina Nylander, Mats Rönne, Frida Stjernholm, Axel Tandberg och Canan Yasar.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Ellinor Gyllenstierna