Beslut

Ärende 1904-101
2019-08-27Anmäld reklam Facebookreklam för fastigheter från Mäklarringen Kap Verde

Annonsör Mäklarringen Kap Verde

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett Facebookinlägg som har publicerats på Mäklarringen Kap Verdes Facebooksida. Inlägget publicerades den 15 april 2019. Inlägget består av text och bild. Texten lyder ”Idag har vi en helsida i #dagensindustri”, ”Anmäl dig våra kommande event nu!”, ”Malmö: 23 April”, ”Göteborg: 24 April”, ”Uppsala: 25 April”, ”Stockholm 26 April”. Därefter följer texten ”Anmälan via vår hemsida https://lnkd.in/gQkyui6”, ”Anmälan via mejl: [email protected]”, ”Ange namn telefonnummer samt vilket event du vill delta på, så återkommer vi inom kort med bekräftelse på din anmälan”.

Därefter följer punkterna; ”Är du intresserad av att investera i fastigheter och få en Garanterat bra avkastning varje år?”; ”Är du intresserad av ett bekymmersfritt ägande och kunna koppla av genom att en av världens största resort operatörer tar hand om din fastighet”; ”Några av byggherrens samarbetspartners är bland annat TUI, Melia Hotels International och Hilton”; ”Lägenheter direkt på stranden från 192.450 euro till 230.000 euro och inkluderar möblemang i högsta standard”. Texten i inlägget avslutas med ”Varmt välkomna!” samt 30 olika hashtaggar.

Bilden visar en sida ur en papperstidning. Sidan rymmer en helsidesannons från annonsören. I rubriken står det ”Perfekt tid att investera i Kap Verde” i versaler. I ingressen står det i väldigt liten text att ”Kap Verde är inte bara ett semesterparadis på karibisk breddgrad som erbjuder sol året om, kritvita stränder och kristallklart vatten – här finns investeringsmöjligheter som ger en garanterad avkastning på minst 6 procent per år på köpesumman”. Därefter följer brödtext i suddig liten text som inte går att tyda. Under artikeln står texten ”Anmäl er till våra kommande event” i versaler. Härunder framgår att man på eventen får reda på information om den unika investeringsmodell som annonsören öppnat upp för. Dessutom står det var och när eventen arrangeras samt information om hur intressenten anmäler sig.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

Anmälan
Anmälaren har reagerat på påståendet om garanterad avkastning. Annonsören kan inte garantera 6 procent avkastning eftersom det är beroende av att TUI, Melia Hotels International och Hilton kan hyra ut lägenheterna.

Annonsörens yttrande
Enligt Mäklarringen Kap Verde (annonsören) garanterar byggherren, som annonsören säljer bostäder för, minst 6 procents avkastning per år och byggherren skriver juridiska kontrakt på detta med den individuella fastighetsägaren. Byggherren har samarbetspartners som världens största researrangör TUI och världens största resortoperatör Melia Hotels International bakom sig gör bara att de känner sig säkra i den utlovade avkastningen.
En av anledningarna till att de kan garantera avkastningar i olika procentspann är det faktum att de har långa kontrakt skrivna med dessa aktörer som sträcker sig långt fram i tiden samt beräknad på den historik deras resorter har de senaste tio åren.

Att avkastningen skulle vara beroende av TUI:s eller Melia Hotels uthyrning och därmed kunna fallera på grund av detta som anmälaren antyder stämmer alltså inte. Detta är en utlovad avkastning direkt från byggherren The Resort Group PLC till de kunder som väljer att investera i deras fastigheter.

Till sitt yttrande har annonsören bifogat utdrag ur hyresavtal mellan en köpare av en av de berörda fastigheterna samt en part som hyr denna. I avtalet förbinder parten som hyr fastigheten att garantera ägaren 7 procents hyresavkastning per år i förhållande till köpeskillingen under en period av fem år.

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om bland annat produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Opinionsnämnden finner att målgruppen består av vuxna konsumenter som är intresserade av att köpa en semesterbostad utomlands.

Enligt anmälaren är påståendet om garanterad avkastning på 6 procent vilseledande. Enligt annonsören skriver byggherren, som annonsören säljer bostäder åt, kontrakt med de individuella fastighetsägarna om minst 6 procent.

Enligt praxis ska varje reklamenhet som huvudregel bedömas för sig. Att konsumenten eventuellt får del av ytterligare information under de event som marknadsförs i reklamen saknar därför enligt opinionsnämnden betydelse för bedömningen i det aktuella fallet.

Nämnden finner att påståendet ”Är du intresserad av att investera i fastigheter och få en garanterat bra avkastning varje år.” ger en genomsnittskonsument intryck av att investeringen i fastigheter ger en garanterat bra avkastning under en längre tid eftersom det handlar om investering i fastigheter. Enligt annonsören får varje enskild fastighetsägare minst 6 procents avkastning. Annonsören har även bifogat delar ur ett individuellt avtal mellan byggherre och köpare. Enligt avtalet är köpare garanterad en avkastning, men villkoret om avkastning gäller endast i fem år. Marknadsföringen innehåller inte uppgifter om denna begränsning i tid. Mot bakgrund härav finner nämnden att användningen av påståendet ”Är du intresserad av att investera i fastigheter och få en garanterat bra avkastning varje år.” är vilseledande då villkoret endast gäller under en period av fem år. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 


Mikael Pauli
ordförande


Övriga ledamöter: Adam Bäckstrand, Peter Cederholm, Anna Edman, Harriet Gillberg, Sara Haraldsson, Hanna Hjalmarsson, Christina Knight, Patrik Löfberg, Mats Rönne, Göran Segeholm och Inger Skalse.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jakob Rönnerbäck