Beslut

Ärende 1912-278
2020-02-13Anmäld reklam E-postreklam för kläder från Lindex

Annonsör Lindex Sverige AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett nyhetsbrev som skickats per e-post. Högst upp i reklamen syns annonsörens logotyp och därunder kategorierna ”Dam”, ”Underkläder, ”Barn”, ”Baby” och ”Beauty”. Under dessa finns en bild med en kvinna klädd i en grå, stickad tröja. På bilden står texten ”Further reductions and more styles added” och ”Online Sale”.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. I nyhetsbrevet finns en bild som visar en tröja och i text görs reklam för rea hos annonsören. Tröjan som syns på bilden är dock inte på rea.

Annonsörens yttrande
Lindex Sverige AB (annonsören) håller med om att det inte blev rätt denna gång. Annonsören kommer att se över information och rutiner med mål att det inte skall upprepa sig.

Reklamombudsmannens bedömning 
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg-ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exem­pel­vis beskaffenhet, produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Konsumenter i allmänhet antas ha en rimlig grad av erfarenhet, kunskap och sunt förnuft samt förväntas vara rimligt upp­märk­samma och förståndiga. Målgruppen i detta fall består sannolikt av en bred grupp konsumenter som kan tänka sig att handla kläder på Lindex.

Enligt anmälaren är reklamen vilseledande eftersom tröjan inte omfattades av realisationen. Annonsören delar anmälarens uppfattning och medger att det blev det fel.

Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar reklamen som att den stickade tröjan som syns i reklamen omfattas av realisationen. Av annonsören yttrande framgår att så inte var fallet. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig
reklamombudsman