Beslut

Ärende 2010-224
2020-12-08Anmäld reklam Instagramreklam för plastkirurgi hos Lifetime Clinic

Annonsör LTC Nordic AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett inlägg på Instagramkontot ”lifetimeclinic”. Inlägget består av bild och text. De fyra bilderna visar en och samma kvinna i profil. I texten ovanför bilderna står ”Fylligare läppar, rakare näsa med nästippslyft samt mer framträdande haka balanserar profilen perfekt. Under bilderna står texten ”Detta är för-vandlingar vi gör dagligen på Lifetime clinic. Välkommen att boka tid!”.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är det vilseledande att visa bild på Jessica Alba. Anmälaren betvivlar starkt att hon varit på annonsörens klinik för att få fylligare läppar, rakare näsa och mer markerad haka. Det är vilseledande att visa en vacker och välkänd person som inte alls har fått sitt utseende modifierat av företaget.

Annonsörens yttrande LTC Nordic AB (annonsören) har fått möjlighet att yttra sig men har inte gjort det.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla påstående eller annan framställning i ord, ljud eller bild som direkt eller indirekt – genom antydan, utelämnande, oklarhet eller överdrift – är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett faktaunderlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsförar-en ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be-dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen består sannolikt av konsumenter som kan tänka sig att köpa tjänster från annonsören.

Enligt anmälaren är det vilseledande att visa bild på Jessica Alba. Anmälaren betvivlar starkt att hon varit på annonsörens klinik för att få fylligare läppar, rakare näsa och mer markerad haka.

Reklamombudsmannen konstaterar att reklamen visar bilder på en kvinna som är eller ser ut som skådespelerskan Jessica Alba.

Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar reklamen som att kvinnan på bilden är eller ser ut som Jessica Alba och att hon har gjort plastkirurgiska ingrepp hos annonsören. Annonsören har inte visat att så är fallet. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman