Beslut

Ärende 1906-137
2019-08-27Anmäld reklam Reklam för resa till Lalandia

Annonsör Lalandia A/S

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen inte är utformad utan vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar. Den strider därmed inte mot artikel 1 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en banner som har visats på bloggbevakning.se. Bannern visar en bild på en flicka i baddräkt med simglasögon i pannan. Bredvid henne syns ett gult fält med texten ”Sommarsemester 3 härliga semesterdagar för 4 personer från bara 4155 sek”. Under det gula fältet syns ett vitt fält med texten ”Boka nu och få gratis resa med bil till Bordershop.”. I bannerns nedre högra hörn syns Lalandias logotyp och en grön knapp med texten ”Boka nu”.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

Anmälan
Enligt anmälaren är det osmakligt att göra reklam för en gratis resa till Bordershop, som förknippas med alkohol, när det också görs reklam för familjesemester och är ett barn i bild.

Annonsörens yttrande
Enligt Lalandia A/S (annonsören) är reklamens målgrupp mödrar i åldern 30 till 45 år. Reklamen är inte riktad till barn. Reklamen innehåller en upplysning om att vid köp av vistelse på Lalandia får man en gratis tur till Bordershop. Varken i bannern eller på bannerns landningssida visas det produkter från Bordershop, och det hänvisas eller uppmanas inte till köp av Bordershops produkter. Reklamen har ingen sammanblandning av barn och alkohol, som anmälaren menar. Bordershops varusortiment är långt större än öl och sprit, den säljer också choklad, leksaker, snacks med mera. Om barn känner till Bordershop förknippar de snarare butiken med choklad och leksaker med mera, inte med öl och sprit. Annonsören motsätter sig att reklamen skulle vara i strid mot artikel 1 eller 18 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 1 andra stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska marknadskommunikation utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar.

Enligt artikel 18 första stycket i ICC:s regler ska särskild aktsamhet iakttas ifråga om marknadskommunikation som riktas till eller som visar barn eller ungdomar. Opinionsnämnden konstaterar att ett barn visas i reklamen. Det särskilda aktsamhetskravet i artikel 18 blir därmed aktuellt.

Reklam ska enligt ICC:s regler bedömas utifrån hur den uppfattas av genomsnittskonsumenten i målgruppen, med hänsyn tagen till det medium som använts. Nämnden finner ingen anledning att ifrågasätta annonsörens uppgift att målgruppen för den marknadsförda reklamen, som har visats på bloggbevakning.se, är mammor i åldrarna 30 till 45 år.

Enligt anmälaren är det osmakligt att göra reklam för en gratis resa till Bordershop, som förknippas med alkohol, när det också görs reklam för familjesemester och är ett barn i bild. Enligt annonsören sammanblandas inte barn och alkohol. Reklamen uppmanar inte till köp av alkohol. Bordershop säljer andra produkter än alkohol.

Nämnden konstaterar inledningsvis att den anmälda reklamen marknadsför Lalandia som är en semesterby med olika familjeaktiviteter. Reklamen består av ett kombinationserbjudande där den som köper tre semesterdagar för fyra personer på annonsörens semestercenter erbjuds en resa utan extra kostnad till Bordershop, en butik som bland annat säljer alkoholdrycker. Även om alkoholdrycker är vanliga produkter att köpa på Bordershop finner inte nämnden att reklamen kan anses koppla ihop barn och alkohol. Det faktum att det visas ett barn i reklamen ändrar inte denna bedömning och barn som ser reklamen har troligtvis ingen uppfattning om att det säljs alkoholdrycker på Bordershop. Reklamen är därför inte utformad utan vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar. Den strider därmed inte mot artikel 1 andra stycket i ICC:s regler.

 


Mikael Pauli
ordförande

Övriga ledamöter: Adam Bäckstrand, Peter Cederholm, Anna Edman, Harriet Gillberg, Sara Haraldsson, Hanna Hjalmarsson, Christina Knight, Patrik Löfberg, Mats Rönne, Göran Segeholm och Inger Skalse.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander