Beslut

Ärende 2008-184
2020-09-18Anmäld reklam Reklam för produkter hos KungSängen

Annonsör KungSängen Produktion AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett reaerbjudande som har visats på kungsangen.com. Reklamen har visats som en bild högst upp på webbplatsen. Bilden visar en kvinna som står lutad över en säng och känner på ett överkast som ligger över sängen. På bilden står texten ”Sommar rea!” i vit text i stor stilgrad. Ovanför texten finns tre vinröda pratbubblor med de respektive procentsatserna ”50 %”, ”80 %” och ”30 %”. Pratbubblan med texten ”50 %” är något större än övriga två pratbubblor. Längst ned i bilden syns en rektangulär lila ruta med texten ”Se hela rean”. 

Under bilden står den mindre texten ”*Gäller utvalda tyger och sortiment tom 26/8 eller så långt lagret räcker. Kan ej kombineras med andra erbjudanden”.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande eftersom det inte finns någon vara som är nedsatt med 80 % på webbplatsen.

 

Annonsörens yttrande
KungSängen Produktion AB (annonsören) bestrider att reklamen strider mot artiklarna 5 och 6 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler).

Kampanjen sommarrea, med erbjudanden till 30 procent, 50 procent respektive 80 procent rabatt, startade den 31 juli. 50 procent visas i väsentligt större storlek än 80 procent och 30 procent och annonsören menar att det avspeglar att 50 procent rabatt är mer vanligt förekommande i kampanjen än 80 procent. Annonsören kommunicerar tydligt att erbjudandet gäller utvalda tyger och sortiment till och med 26 augusti eller så långt lagret räcker.

Annonsörens webbplats är en av dess främsta kommunikationsplattformar för alla deras 38 butiker. Här publiceras samma kampanjer som går i rikstäckande reklam för hela kedjan och tillgången varierar från butik till butik och från lager till lager över landet.

Vid datum för anmälan, den 10 augusti, var lagret med artiklar till 80 procent rabatt slut i webblagret. Då släcks artiklarna automatiskt i annonsörens webbutik, som är en av annonsörens 38 butiker, så att ingen kund ska kunna beställa något som inte längre finns i webblagret.

Annonsören har bilagt kampanjdokumentation som beskriver vilka artiklar som ingick i kampanjen till 80 procent och utdrag ur kassasystemet över vissa av de sålda artiklarna till 80 procent rabatt. 

Sammanfattningsvis kan följande konstateras. Reklamen anger tydligt att rabatterna gäller för varor så långt lagret räcker. Informationen om rabattsatser i reklamen har varit sanningsenlig, i och med att priset på de aktuella varorna har nedsatts med de angivna procentsatserna, baserat på ordinarie priser som har förelegat under en längre period innan reklamen publicerades. Påståendena om de aktuella prisnedsättningarna har alltså varit objektivt korrekta och visar att annonsören sålt ett antal artiklar till 80 procent rabatt under hela kampanjperioden.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett faktaunderlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. 

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen i detta fall är sannolikt bred, bestående av vuxna konsumenter som kan tänka sig att handla från annonsörens webbutik.

Enligt anmälaren är reklamen vilseledande ifråga om rabatten. Enligt annonsören anges tydligt att rabatterna gäller för varor så långt lagret räcker och rabatten har varit riktig i och med att priset på de aktuella varorna har nedsatts med de angivna procentsatserna. Vid datum för anmälan var lagret med artiklar till 80 procent rabatt slut i webblagret. Då släcks artiklarna automatiskt i annonsörens webbutik.

Reklamombudsmannen konstaterar att reklamen innehåller texten ”Sommar rea!” tillsammans med procentsatserna 30, 50 och 80. Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar reklamen som att annonsören erbjuder produkter som är nedsatta med 30, 50 och 80 procent och som finns att köpa på webbplatsen. Annonsören har i sitt yttrande framfört att informationen under bilden tydliggör att erbjudandet gäller så långt lagret räcker. Reklamombudsmannen finner dock inte att informationen är tillräcklig för att en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt uppfattar reklamen som att annonsören inte längre säljer några produkter i webbutiken med 80 procent rabatt. Att annonsören uppger att webbplatsen är en av deras främsta kommunikationsplattformar för deras samtliga 38 butiker och att man här publicerar samma kampanjer som går i rikstäckande reklam för hela kedjan, samt att tillgången varierar från butik till butik och från lager till lager över landet, ändrar inte bedömningen. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler. 

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman