Beslut

Ärende 1811-197
2018-12-19Anmäld reklam Banner på expressen.se för surfplatta hos komplett.se

Annonsör Komplett Services Sweden AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en banner som visats på expressen.se. I en vit bård högst upp i annonsen syns annonsörens namn och logotyp. Under den vita bården står det ”Black week” i vit text med versaler, mot en svart bakgrund. Därunder står produkttexten ”Samsung Galaxy Tab A 10.1” 32 GB” i vit text på två rader. Under produkttexten står det ”Nu:” i gul text, med versaler. Därunder syns ”1490:-” i stor vit text, och ”ord. 2490:-” i liten vit text direkt under det lägre priset. Till höger om texten syns en läsplatta. Runt hela annonsen återfinns en smal gul bård i vilken det står annons i övre vänstra hörnet.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren ljuger annonsören om priset. I annonsen står det att en Samsung Galaxy Tab A kostar 1490 kronor. Klickar man på annonsen och kommer till hemsidan så anges priset vara 1690 kronor. En uppenbar lögn att skriva att den kostar 1490 och på så sätt få människor att klicka sig vidare till butiken.

 

Annonsörens yttrande
Enligt Komplett Service Sweden AB (annonsören) är orsaken till att det är skillnad på prisen i annonsen och i butiken (Komplett.se) att det har skett ett fel vid korrekturläsningen hos annonsören som inte uppdagades med en gång.

Annonsören menar att annonsen låg ute i två dagar men togs ned omedelbart när felet upptäcktes. Enligt annonsören ligger det inte i deras intresse att vilseleda kunderna och i det här fallet berodde felet på den mänskliga faktorn.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framst­ällning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om bland annat produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna fram­lägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar mål­­­gruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt.

Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument uppfattar att bannern på expressen.se innehåller en pris­angivelse för den aktuella surfplattan. Priset som anges i bannern motsvarar inte det pris som anges i webbutiken på komplett.se. Annonsören motsätter sig inte detta utan menar på att det blivit fel vid korrektur­läsningen av annonsen. Bannern är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Enligt artikel 24 i ICC:s regler är en rättelse i efterhand i och för sig önskvärd om marknadskommunikationen strider mot reglerna, men det medför inte att överträdelsen blir försvarlig.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman