Beslut

Ärende 1908–158
2019-10-23Anmäld reklam Reklamfilm för konsumentkrediter från Komplett Bank

Annonsör Komplett Bank ASA

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen är utformad utan vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar. Den strider därmed mot artikel 1 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en 20 sekunder lång reklamfilm som har visats på History HD. Reklamen visar en man som matar en guldfisk i en klotformad guldfiskskål. Skålen står i en byrålåda. Därefter visas mannen då han står på knä och matar två guldfiskar i en klotformad skål under ett soffbord. Bakom mannen står en soffa. Under soffan står ytterligare en klotformad skål. I sekvensen som följer matar mannen en fisk i en klotformad skål i en hylla. Bredvid skålen står två ytterligare skålar. Därefter matar mannen två fiskar i en klotformad skål på golvet.

En speakerröst säger ”Har du många smålån och kreditkort som det är svårt att hålla koll på”. Bredvid skålen på golvet syns ytterligare skålar. Därefter visas mannen i bild. Han är svettig, står på knä och tittar mot kameran som zoomar ut och visar mannen i helbild. Mannen visas på knä mitt i ett vardagsrum. Bredvid honom står drygt 20 klotformade skålar med fiskar i. I scenen som följer filmas mannen genom ett akvarium. Akvariet är fyllt med guldfiskar. Speakern säger ”Samla alla dyra lån i ett flexibelt lån hos Komplett Bank och få ett enda lån att hantera”. Han tittar först på fiskarna, därefter mot kameran och ler brett. I bild visas annonsörens logotyp mot en vit bakgrund. Speakern säger ”Få det fixat på Komplettbank.se”. Längst ned i bild står texten ”Låneexempel vid tilldelat lån på 100 000 kr under 5 år, effektiv ränta 10,28 %, uppläggningsavgift 495 kr, totalt 126 971 kr.”.

Reklamen har producerats av NORD DDB Oslo AS och Fdp Oslo AS.

Anmälan
Enligt anmälaren använder annonsören runda guldfiskskålar som ska representera smålån. Anmälaren menar att eftersom klotformade guldfiskskålar är direkt olämpliga och inte tillåtna att använda i Sverige på detta vis så ska de inte heller visas som en rolig grej på tv.

Annonsörens yttrande
Enligt Komplett Bank ASA (annonsören) matas konsumenter idag ständigt med reklam av olika slag, vilka ofta är innovativa och fantasifulla. För att sticka ut tar aktörer till olika medel för att nå ut till sin målgrupp. Ett sådant medel är att anspela på människors fantasi, vilket annonsörens reklamfilm syftar till att göra. Reklam­­filmen avser att visa på en tillskruvad situation vilken illustrerar att många mindre krediter kan vara svåra att hålla koll på, och hur ett samlande av krediterna kan leda till mer kontroll för den enskilde.

Fiskarna som visas i filmen lånades in från en djurbutik för detta speciella uppdrag och lämnades tillbaka till djurbutiken efter att reklamfilmen hade spelats in. Hämtning, inspelning och tillbakaleverans skedde under samma dag. Ingen fisk kom till skada under eller i samband med reklamfilmen.

Målgruppen för reklamfilmen är vuxna människor eftersom det endast är vuxna människor som ges möjlighet att teckna lån. Annonsören menar att det är tydligt för den överlägsna majoriteten av alla som har sett reklamfilmen måste anses kunna förstå att avsikten inte är att sprida ett budskap om att hålla fiskar i klotformade akvarier. Påståendet om att reklamfilmen inte är utformad med vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar måste därför anses vara högst subjektiv. Annonsören anser att reklamen klart och tydligt visar hur ett samlande av spridda saker kan leda till en stressfri vardag för den enskilde.

Med bakgrund i att fiskarna inte kom till skada, fiskarna inte ger uttryck av att lida och att målgruppen är vuxna människor anser annonsören att det är högst osannolikt att en genomsnittskonsument skulle uppfatta reklam­film­en som utformad utan vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar.

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 1 andra stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska marknadskommunikation utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar.

Enligt 13 kap. 3 § i jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om villkor för hållande, uppfödning och försälj­ning med mera av djur avsedda för sällskap och hobby får fiskar inte hållas i klotformade akvarier om inte kraven på volym, syresättning och inredning är uppfyllda.

Opinionsnämnden konstaterar att reklamfilmen visar en man som matar ett drygt tjugotal guldfiskar i nästan lika många klotformade skålar som inte kan antas vara förenliga med gällande föreskrifter för hållande av fiskar för hobbybruk. Nämnden finner att reklamfilmen sannolikt uppfattas som att det är tillåtet att ha guldfiskar i klot­formade akvarium som de som visas i reklamfilmen. Mot bakgrund av gällande föreskrifter finner nämnden att reklamfilmen är utformad utan vederbörlig känsla för socialt ansvar. Vad annonsören invänt om avsikten med illustrationen och att fiskarna inte kommit till skada ändrar inte bedöm­ning­en. Reklamen strider därmed mot artikel 1 andra stycket i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar
ordförande

Övriga ledamöter: Anna Edman, Harriet Gillberg, Christina Knight, Jonas Linnér, Christina Nylander, Göran Segeholm, Inger Skalse, Axel Tandberg och Canan Yasar

Beslutet är enhälligt.