Beslut

Ärende 1810-160
2018-12-13Anmäld reklam Reklamskylt för viktminskningstjänst från Itrim

Annonsör Itrim Sverige AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen är utformad utan vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar. Den strider därmed mot artikel 1 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en reklamskylt som har stått på en gata i Uppsala. Längst upp på skylten visas Itrims logotyp med undertexten ”Lättare än du tror”. Under logotypen visas ett tecknat rött draperi där det i vänstra hörnet finns en pratbubbla med texten ”Hej snygging!”. Nedanför draperiet visas två tecknade fötter. Strax till höger under pratbubblan finns en stjärna med innehållande text ”Värde 20 000 kr”. Under stjärnan i mitten av bilden visas texten ”Gå ner mest och vinn en helt ny garderob!”. Längst ned under de tecknade fötterna står det ”Läs mer på www.itrim.se/tavling” med liten svart text.

Reklamen har producerats hos annonsören internt.

 

Anmälan

Enligt anmälaren kan reklamen verka triggande för personer med ätstörningar.

 

Annonsörens yttrande
Enligt Itrim Sverige AB (annonsören) genomfördes under augusti och september en mindre kampanj där de ville inspirera personer att ta tag i sin övervikt eller fetma. Kampanjen var riktad till en målgrupp som huvud­sak­ligen består av överviktiga personer som vill ta steget till ett mer aktivt och hälsosamt liv. Annonsören menar att de sedan 15 år tillbaka hjälpt över 100 000 svenskar till ökat välmående genom en länge efterlängtad viktminsk­ning. Detta ska ha skett genom motivation, motion och nya matvanor med aktivt stöd av en personlig hälso­coach.

Enligt annonsören är övervikt och fetma stora problem för samhället och de känner stort ansvar för att hjälpa människor att hitta en mer hälsosam linje i sina liv och gör det med en beprövad och väl fungerande metod. I de fall en ny presumtiv medlem misstänks lida av någon fysisk eller psykisk sjukdom som till exempel ätstörningar menar annonsören att de inte medger honom eller henne att gå in i ett viktminskningsprogram.

Annonsören menar att de genom kampanjen ville inspirera till att ta steget att lämna livet i övervikt genom en tävling där den som går ner mest i vikt vinner en ny garderob. Annonsören säger att de gjorde detta på ett lek­fullt vis med glimten i ögat genom att beskriva hur vinnaren skulle kunna utrycka sig till sig själv i provhytten när hen provar sin nya garderob. Enligt annonsören var det absolut inte deras avsikt att på något vis provocera – enbart att inspirera till att ta steget. De är djupt ledsna om de misslyckats i detta och kommunikationen av någon uppfattats som provocerande.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 1 andra stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska marknadskommunikation utformas med vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar.

Frågan är om reklamen, med den utlysta tävlingen där den som går ner mest i vikt vinner ett mycket värdefullt pris, är utformad med vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar. Nämnd­en finner att det finns en uppenbar risk för att en sådant erbjudande i reklam med ett pris som kan uppfattas som lock­ande för person­er att gå ner i vikt i en snabb takt och omfattning som kan vara skadligt för hälsan. Nämnd­en finner därför att den aktuella framställningen är utformad utan vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar och reklamen strider därmed mot artikel 1 andra stycket i för ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Adam Bäckstrand, Tobias Eltell, Harriet Gillberg, Sara Haraldsson, Hanna Hjalmarsson, Christina Knight, Jonas Linnér, Patrik Löfberg, Christina Nylander, Mats Rönne, Inger Skalse och Helena Westin.

Ordförande Marianne Åbyhammar och ledamoten Adam Bäckstrand är skiljaktiga med följande motivering: Det aktuella erbjudandet att delta i en tävling om att gå ned mest i vikt och vinna ett fint pris kan vara av intresse för dem som önskar gå ned i vikt.  Reklamerbjudandet kan i och för sig också vara lockande för personer som det skulle vara ohälsosamt för att minska i vikt genom tävling. Med hänsyn till de kontroller som annonsören säger sig utföra för att få delta i ett viktminskningsprogram anser vi att framställningen på reklamskylten inte kan anses vara utformad utan vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar.

Föredragande: Gunilla Welander