Beslut

Ärende 1901-16
2019-05-16Anmält material Blogginlägg om matleverans från Uber Eats

Företag Uber Sweden AB och PDF Brasserie Group

Influencer Isabella Löwengrip

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att blogginlägget inte är kommersiell marknadsföring och anmälan avvisas därför.

 

 

Materialet
Det anmälda materialet består av ett blogginlägg med titeln ”Juldagen” som publicerats på isabellalowengrip.se. Inlägget börjar med texten ”Julafton igår var så mysig och lyckad. Vi var hos Odd och vi spelade spel, åt jullunch, väntade på tomten, såg Kalle och öppnade paket.”. Längre ned i inlägget står texten ”När det blev lunch-dags kom jag på att vi inte hade hjälp idag så då började jag ta fram allt till en pasta pesto med broccoli och haloumi (dit sträckte sig min matlagnings-talang) men så vips från ingenstans så plingade det på dörren:”. Nedanför visas en bild där en kvinna står utanför en ytterdörr. Hon bär en grön- och svart jacka med reflexer, svarta jeans och bruna skor. Framför henne står en grön ryggsäck med Uber Eats logotyp, ryggsäcken är öppnad och kvinnan lyfter något ur den. Under bilden fortsätter texten ”… Och då kom jag på att mitt team hade löst dagens lunch med Uber Eats. Det var julmat från Villa Godthem, mums! Nästa vecka börjar kock Matilda hemma hos oss, det ska bli väldigt roligt. Nu ska vi dock lämna hemmet ett tag och åka hem till mormor för juldags-mys.”. Inlägget slutar med texten ”Jag är så glad att ha barnen hemma!”.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är inlägget inte markerat som reklam vilket anmälaren tycker att det borde vara eftersom Uber Eats logotyp syns tydligt. Dessutom levererar inte bolaget till Lidingö.

 

Företagets yttrande
Enligt Uber Sweden AB (Uber) är den aktuella bloggposten är inte marknadskommunikation och därför är det inte en överträdelse av artikel 9 i ICC:s regler.

För att ett blogginlägg ska betraktas som marknadskommunikation eller reklam ska kommunikationen vara mot betalning eller annat värdefullt övervägande och tolkas stort till att omfatta all kommunikation som produceras direkt av eller på uppdrag av marknadsförare som främst avser att främja produkter eller att påverka konsumentbeteendet.

Först och främst har Isabella Löwengrip inte fått någon betalning eller annan värdefull ersättning till gengäld för bloggposten på isabellalowengrip.se. I själva verket hörde Isabellas team av sig till Uber i december 2018 för att fråga om det skulle vara möjligt att leverera mat till hennes hus under vecka 52, eftersom hennes privata kock inte var närvarande den veckan.

Eftersom Isabella är ett fan av Uber Eats, gick man med på att – som en gest – ordna leverans av mat under den veckan, medan de relevanta restaurangerna enats om att tillhandahålla maten utan kostnad. Inga avtal har gjorts om några blogginlägg på Isabellas hemsida och bloggposten på isabellalowengrip.se publicerades därmed på frivillig basis, utan att främja produkter eller påverka konsumentbeteende.

För det andra producerades inte bloggposten av eller på uppdrag av Uber. Eftersom detta blogginlägg inte producerades av eller på uppdrag av Uber kunde inte Uber avse att bloggposten skulle marknadsföra produkter eller påverka något konsumentbeteende. Mot bakgrund av ovanstående bör bloggposten som publicerades på isabellalowengrip.se den 25 december 2018 inte betraktas som marknadskommunikation eller reklam och det bör därför inte anses att Uber brutit mot artikel 9 i ICC:s regler.

 

Företagets yttrande
Enligt PDF Brasserie Group (Brasserie) har företaget inte varit involverade i dialogen med influencern och i och med det inte heller kunnat påverka det specifika blogginlägg som har blivit anmält. Brasserie har endast haft dialog med en av Brasseries samarbetspartners, Uber. I denna dialog har det inte skett någon som helst betalning eller motkrav på leverans av tjänst eller produkt, därav kan inte detta räknas som marknadsföring och kan därför inte bryta mot artikel 9 i ICC:s regelverk.

 

Influencerns yttrande
Isabella Löwengrip (influencern) har fått möjlighet att yttra sig men har inte gjort det.

 

Opinionsnämndens bedömning
Opinionsnämndens uppgift är att genom normbildande verksamhet verka för att all kommersiell marknadsföring huvudsakligen riktad till den svenska marknaden är förenlig med god marknadsföringsetik. Nämnden ska grunda sina bedömningar på Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler).

Begreppet marknadskommunikation ska, enligt ICC:s regler, ges en vid innebörd och inbegriper varje form av meddelande framställt av marknadsföraren själv eller för dennes räkning med huvudsakligt syfte att främja avsättning eller tillgång till produkter eller för att påverka konsumenters beteenden. ICC:s regler ska tillämpas mot bakgrund av gällande lagstiftning och en prövning kan, utan att komma i konflikt med regeringsformen, ske på framställningar som är av rent kommersiell natur, det vill säga har ett kommersiellt syfte och avser rent kommersiella förhållanden. I tveksamma fall ges grundlagen företräde.

Nämnden konstaterar att inlägget, med bild och text, bland annat handlar om en matleverans från Uber. Enligt Uber har det anmälda inlägget inte publicerats på dennes uppdrag och det har inte heller funnits något krav på motprestation från influencerns sida. Enligt Uber har influencern dock under en vecka erbjudits deras tjänst. Enligt Brasserie har man inte haft någon dialog med influencern och inga motkrav har funnits.

Nämnden finner det inte styrkt att det har skett någon betalning eller funnits några motkrav i samband med leveransen från Uber. Mot denna bakgrund finner nämnden att blogginlägget inte är av rent kommersiell natur. Nämnden är därför inte behörig att pröva om inlägget är förenligt med ICC:s regler och anmälan avvisas därmed.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Anna Edman, Harriet Gillberg, Sara Haraldsson, Christina Knight, Jonas Linnér, Christina Nylander, Mikael Pauli, Mats Rönne, Göran Segeholm, Inger Skalse, Helena Westin och Canan Yasar.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jessica Sandqvist