Beslut

Ärende 1901-32
2019-05-16Anmäld reklam Reklamfilm för speltjänster från iGame

Annonsör Trannel International Ltd

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en 20 sekunder lång reklamfilm som har visats på Kanal 8. Reklamfilmen visar en kostymklädd man som står bakom ett studioskrivbord. I bildens nedre vänstra hörn syns en informationsruta. Till vänster i rutan syns annonsörens logotyp, till höger i rutan syns mannens namn samt texten ”programledare”. Bakom mannen syns ett rum med flera skärmar. Ovanför, vid taket, finns en långsmal textskärm med den rullande texten ”Inga omsättningskrav”. Mannen säger ”Då bryter vi sändningen med anledning om uppgifter som säger att nätcasinot iGame ger upp till 2000 kronor i bonus, tydligen helt utan omsättningskrav, Eva, varsågod”. Han lämnar därefter över ordet till en kvinna.

Kvinnan befinner sig utomhus. Hon håller i en mikrofon, tackar för ordet och vänder sig sedan mot en man bredvid henne. Mannen presenteras i en informationsruta som Petter Boström tillsammans med texten ”vinnare”. Längt till höger i informationsrutan återfinns annonsörens logotyp. Kvinnan frågar mannen ”Petter, stämmer det här verkligen?”. Mannen svarar ”Ja, det fanns inga omsättningskrav.”. Kvinnan frågar ”Men vad hände då?” och mannen svarar ”Jag kunde plocka ut alla pengarna jag vann direkt”.

Avslutningsvis visas annonsörens logotyp i mitten av bilden. I bildens nederkant finns texten ”+18 år. Regler & villkor gäller.” Regler är skrivet i versaler. Därefter följer webbadressen ”www.stödlinjen.se” i versaler.

Reklamen har producerats av Nyheter365 AB.

 

Anmälan
Anmälaren anser att reklamen är vilseledande eftersom bonusen inte är utan omsättningskrav. I reklamen sägs att bonusen är utan omsättningskrav och personen de intervjuar i reklamen säger "Jag kunde plocka ut alla pengarna jag vann direkt".

 

Annonsörens yttrande
Enligt Trannel International Ltd (annonsören) är det som Petter Boström säger förenligt med uttrycket ”inget omsättningskrav”. Att bonusbeloppet, eller del därav, måste spelas för att möjliggöra uttag av vinst är naturligt. Om det inte spelas för kan ingen vinst uppstå. Själva bonusbeloppet är inte omedelbart uttagbart, men det är inte heller vad Petter Boström säger, eller vad reklamfilmen som sådan kommunicerar.

Alldeles oavsett annonsörens inställning till anmälan ifråga, och oaktat vad Reklamombudsmannen gör för bedömning, har annonsören beslutat att med text klargöra budskapet i reklamfilmen ifråga. Annonsören kommer att lägga till text med lydelsen ”Inga omsättningskrav på vinster med bonuspengar.” Denna text kommer att läggas till som grafik i reklamfilmen, på framträdande plats, det vill säga inte i fotnot eller liknande.

Annonsören vill förtydliga att den ovan citerade texten kan komma att justeras i någon mån. I allt väsentligt är det dock denna text som kommer att läggas till reklamfilmen ifråga.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla fram­ställ­ning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om bland annat produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen i detta fall är sannolikt bred, bestående av vuxna konsumenter.

Anmälaren anser att reklamen är vilseledande eftersom bonusen inte är utan omsättningskrav. Annons­ören anför bland annat att uttag av vinst på spel med bonuspengar kräver att spelaren har spelat för bonusbeloppet, eller del därav.

Opinionsnämnden finner att påståendena i reklamfilmen – “Nätcasinot iGame ger upp till 2000 kronor i bonus, tydligen helt utan omsättningskrav” och ”Det fanns inga omsättningskrav. Jag kunde plocka ut alla pengarna jag vann direkt” – av en genomsnittskonsument uppfattas som att bonusbeloppet inte omfattas av omsättningskrav. Enligt annonsören avses att användaren kan ta ut eventuella vinster sedan användaren spelat med bonus­belop­pet utan krav på att dessa ska omsättas. Nämnden konstaterar att en spelare enligt annonsörens spelvillkor först måste förbruka den egna insatsen samt vinster på den för att ens kunna nyttja bonuspengarna. Det som därefter kan tas ut är vinster som genererats av bonuspengarna. Nämnden finner att framställningen av förut­sätt­ningarna för att ta ut bonuspengar ger ett vilseledande intryck eftersom de krav som ställs upp för att ta ut vinster inte är tydligt angivna. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Enligt artikel 24 i ICC:s regler är en rättelse i efterhand i och för sig önskvärd om marknadskommunikationen strider mot reglerna, men det medför inte att överträdelsen blir försvarlig.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Anna Edman, Harriet Gillberg, Sara Haraldsson, Christina Knight, Jonas Linnér, Christina Nylander, Göran Segeholm, Inger Skalse, Helena Westin och Canan Yasar.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jakob Rönnerbäck

Reklamfilm

Get Flash to see this player.