Beslut

Ärende 1810-173
2019-02-20Anmäld reklam Reklamfilm för speltjänster från iGame

Annonsör Trannel International Ltd.

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen uppfyller kravet på reklamidentifiering. Den strider därmed inte mot artikel 9 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en 20 sekunder lång reklamfilm som har visats på Kanal 5 och TV6. Reklam­filmen visar en kostymklädd man bakom ett skrivbord. I bildens nederkant finns ett långsmalt grafikelement. Längst till vänster i grafiken syns annonsörens logotyp. Till höger om logotypen syns överst ”Just nu: Vinstextra” i gul text mot en röd bakgrund. ”Just nu” är i versaler. Under den gula texten syns texten ”Inga omsättningskrav på det man vinner – Betalar ut vinsterna på fem minuter -”. Hela texten syns inte i bild på en och samma gång, utan texten är en rullande text. Texten är svart mot en ljus bakgrund. Under texten står vidare, i vit text mot svart bakgrund, att ”Igame.com dubblar första insättningen”. I en mindre rektangulär röd ruta precis ovanför den rullande textens högra kant syns texten ”Live” i vit text med versaler. I bildens högra hörn syns vidare texten ”Reklam” i vit text mot blå bakgrund. Grafiken finns kvar under hela reklamfilmen.

Filmen inleds med att ett kortare introljud spelas samtidigt som ett grafiskt element med en roterande jord visas under en sekund. Bakom mannen syns en roterande blå bakgrund. Mannen, som håller i ett papper, säger ”Då bryter vi sändningen för ett reklammeddelande från Igame, vår reporter Emilia är med Martin”. En kvinna visas nu i en mindre bildruta i bilden. Hon står tillsammans med en man på en grusväg i en park. Bilden slår om till att visa kvinnan i helskärm. Hon säger ”Martin, berätta vad är det som har hänt”. Kvinnan riktar mikrofonen som hon håller i mot mannen och han svarar ”Jo, sajten igame.com dubblade min första insättning, sen kan jag plocka ut vinsterna på fem minuter, det är helt utan omsättningskrav, så jag tycker alla borde skapa ett konto hos Igame”. Annonsörens logotyp visas i bild mot en blå bakgrund. Under logotypen syns texten ”Åldersgräns +18 år. Regler och villkor gäller. Www.stodlinjen.se” i versaler. Kvinnan hörs säga ”Det var allt härifrån”.

Reklamen har producerats av Nyheter365.

 

Anmälan
Anmälaren anser att reklamen presenterar sig som ett allvarligt nyhetsinslag om en man som har vunnit på nät­casinot iGame vilket är lömsk och oärlig reklam. Reklam måste vara tydlig i sin presen­tation och inte likna ett nyhetsinslag.

 

Annonsörens yttrande
Trannel International Ltd (annonsören) noterar att anmälaren hävdar att det inte framgår tillräckligt tydligt att det ifrågavarande reklaminslaget är reklam. Annonsören bestrider detta eftersom det framgår klart och tydligt i inslag­et att det är en reklam.  Inslaget börjar med att programledaren säger ”nu bryter vi sändningen för ett reklammeddelande”.  Karaktären av inslaget är därför omedelbart identifierbar. Högst uppe i högra hörnet av inslaget syns också texten ”Reklam”. Texten är synlig under hela inslaget och den ligger mot en platta i mörkare färg än resten av bakgrunden så att en genomsnittskonsument kan identifiera inslaget som reklam.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 9 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kom­munikation (ICC:s regler) ska reklam och annan marknadskommunikation vara lätt att identifiera som sådan. Vid använd­ningen av ett medium som innehåller nyheter eller annat redaktionellt material, ska reklamen presenteras så att dess karaktär omedelbart framgår.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen är ägnad att påverka målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts.

Opinionsnämnden finner att reklamen är utformad på ett sätt som påminner om ett redaktionellt nyhe­t­s­­inslag.  En sådan reklam innebär en stor risk att förväxlas med redaktionellt material och ska omedelbart kunna identif­ieras som reklam. Den aktuella reklamfilmen är endast 20 sekunder lång och det finns därför anledning att anta att en genomsnittskonsument tar del av inslaget i sin helhet. Nämnden konstaterar att filmen inleds med men­ing­en ”Då bryter vi sändningen för ett reklam­meddelande från iGame” och ordet ”Reklam” syns i bildens högra hörn under hela filmen. Även annonsörens logotyp visas i bild under filmen samt syns ensamt mot en blå bak­grund under de fyra avslutande sekunderna. Vid en samlad bedömning finner nämnden att reklamfilmen är markerad i tal och bild på ett sätt som gör det möjligt för en genom­snittskonsument att omedelbart identifiera framställningen som reklam. Reklamen strider därmed inte mot artikel 9 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Harriet Gillberg, Hanna Hjalmarson, Sara Haraldsson, Jonas Linnér, Patrik Löfberg, Marielle Pantzar, Christina Nylander, Inger Skalse och Frida Stjernholm.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jakob Rönnerbäck

Reklamfilm

Get Flash to see this player.