Beslut

Ärende 1812-210
2019-01-24Anmäld reklam Instagramreklam för mobilskal från iDeal Of Sweden

Annonsör iDeal Of Sweden AB

Influencer Bianca Ingrosso

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen inte är vilseledande. Den strider därmed inte mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en del av en sponsrad ”story” för iDeal of Sweden på Bianca Ingrossos Instagram­konto ”biancaingrosso”. Den anmälda reklamen är den sjätte delen av totalt sju som har publicerats. Högst upp på den anmälda bilden visas influencerns användarnamn ”biancaingrosso” samt influencerns profilbild i en liten cirkel. Under visas texten ”Betalt samarbete med idealofsweden”. Bilden visar influencern som ligger på en säng. Hon vilar handflatan mot hakan och tittar in i kameran och formar munnen som en pussmun. Hon har på sig en en röd tröja och guldfärgade ringar. I bildens vänstra hörn visas sex rader av vit text med röd bakgrund. Texten lyder ”Kod Biancadec ger er: Köp 1 = Få 2 Gratis Köp 2 = Få 2 Gratis Köp 3 = Få 3 Gratis Gäller i 48h”. Nedanför texten finns en pilsymbol och under står ”Visa mer”.

I storyns övriga delar berättar influencern bland annat om erbjudandet, visar upp produkter och berättar om en tävling där man kan vinna produkter från iDeal of Sweden. I första och tredje del berättar influencern i filmklipp om erbjudandet. I första videon presenterar influencern samarbetet och säger sedan ”Ni kan näm­ligen använda min rabattkod Biancadec, förkortning för Bianca december, den ger er detta erbjudande, ni vet det hära köp en få en gratis, köp två få två gratis”. I tredje videoklippet säger influencern ”Så koden Biancadec den ger er alltså det här erbjudandet, köp en få en gratis, två få två gratis, tre få tre gratis, fyra få fyra gratis, ni fattar”.

Reklamen har producerats av Bianca Ingrosso och iDeal of Sweden.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande då rabattkoden enligt reklamen erbjuder två gratis skal vid köp av ett skal men att erbjudandet i själva verket erbjuder ett gratis skal vid köp av ett skal. 

 

Annonsörens och influencerns gemensamma yttrande
iDeal Of Sweden AB (annonsören) har lämnat ett gemensamt yttrande från annonsör och Bianca Ingrosso (influencern) enligt följande.

Influencern har lagt upp sju inlägg på sin Instastory där hon marknadsför iDeal of Swedens pro­dukter. Inlägget har lagts upp i en följd, direkt efter varandra. I det sjätte inlägget har det, på grund av skrivfel, i texten i inlägget skrivits ”Köp 1= Få 2 gratis, Köp 2 = Få 2 gratis, Köp 3 = Få 3 gratis.” Det ska rätte­ligen stå ”Köp 1 = Få 1 gratis”. I två av de föregående inläggen (inlägg ett och tre) förmedlar influencern muntligen erbjudan­det på ett korrekt sätt, det vill säga att man vid köp av ett skal får ett gratis, vid köp av två skal får två gratis, köp av tre får tre gratis och så vidare.  Misstaget är ett uppenbart skrivfel som även sett för sig, måste vara uppenbart för en konsument då man får samma bonus om man köper ett skal eller två skal, vilket ju är orimligt.

I två av de föregående inläggen får dessutom kunden korrekt information muntligen. Innan man kan öppna det femte inlägget måste man öppna de fyra föregående inläggen där korrekt information lämnas. Ingen kund, utöver anmälaren, har heller reagerat på skrivfelet eller hört av sig till annonsören.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställ­ning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om bland annat produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Reklam ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen är ägnad att påverka målgruppens genomsnittskonsument med hänsyn tagen till det medium som använts. Opinionsnämnden finner det sannolikt att en genomsnittskonsument i målgruppen är en person som följer influencern Bianca Ingrosso och är en van användare av plattformen Instagram.

Reklamen har publicerats på ”Instagram stories”, där bilder och filmer ligger uppe i 24 timmar. Högst upp i en användares startsida syns de stories som lagts upp. De syns genom cirklar med profilbilder på personerna som har lagt upp en story. Genom att trycka på cirkeln spelas storyn upp. Har flera bilder och/eller filmer publicerats efter varandra syns de i kronologisk ordning. Bilder visas alltid i fem sekunder. Videoklipp kan vara upp till 15 sekunder långt. Genom att hålla ett finger på skärmen medan denna kollar på storyn, stannar bilden/filmen och användaren kan då titta på stillbilden under en längre stund. Användaren kan också välja att klicka förbi bilder och filmer genom att trycka på mitten eller på högra sidan av skärmen. Vill användaren gå tillbaka i bildspelet går det att tycka på skärmens vänstra sida.

Opinionsnämnden konstaterar att texten till den sjätte delen av influencerns story i samarbete med iDeal Of Sweden lyder ”Köp 1 få 2 gratis” medan första och tredje delen av storyn anger att erbjudandet gäller ”Köp 1 få 1 gratis”. Frågan är om en genomsnittskonsument i målgruppen uppfattar att det är frågan om ett skrivfel.

Nämnden finner det troligt att målgruppens genomsnittskonsument tagit del av storyn i ett sammanhang efter­som de olika inläggen i storyn är uppladdade med kort mellanrum. De händelseinlägg som föregår det sjätte innehåller budskap där influencern såväl muntligt som skriftligt, förklarat att erbjudandet gäller ”Köp 1 få 1 gratis”. För den som har tagit del av storyn i sin helhet är det enligt nämnden uppenbart att det i det sjätte inlägget skett ett skrivfel. Att det sjätte inlägget innehåller annan information innebär därför enligt nämnden inte att genomsnittskonsumenten blir vilseledd. Reklamen är därför inte vilseledande och den strider därmed inte mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Adam Bäckstrand, Peter Cederholm, Tobias Eltell, Sara Haraldsson, Hanna Hjalmarsson, Christina Knight, Jonas Linnér, Patrik Löfberg, Christina Nylander, Mikael Pauli, Mats Rönne och Axel Tandberg

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jessica Sandqvist