Beslut

Ärende 1712-263
2017-12-20Anmäld reklam Reklam för mode och heminredning från H&M

Annonsör H&M Hennes & Mauritz AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av reklam på hm.com. På webbplatsen syns en stor ruta som är uppdelad i tre fält i olika röda nyanser. Mitt i rutan står i stor, versal, vit text ”20% off everything & free delivery". Högst upp i mitten i något mindre, vit, versal, text står ”Online & in store!”. Längre ned står i mindre versal­gemen text "Rab­atten aktiveras i kassan. Fri standardfrakt använd kod 3928. Erbjudandet gäller på hm.com t.o.m. 2017-11-25 och i butik t.o.m. 2017-11-24". Allra längst ned finns fyra vita rutor med svart versal text som lyder ”Dam”, ”Herr, ”Barn” och ”H&M Home”.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är kommunikationen på webbplatsen missvisande. För att kunna nyttja rabatten på 20% på ett köp så måste man handla tre stycken varor. Kommunikationen på webbplatsen lockar både köpare till köp på H&M.com, men den hjälper även till att öka tillströmningen till deras fysiska butiker.

 

Annonsörens yttrande
H&M Hennes & Mauritz AB (annonsören) uppskattar att få synpunkter på verksamheten och tycker att det är mycket tråkigt att anmälaren tolkar reklamerbjudandet som missvisande. Det är naturligtvis inte avsikten. Med den reklam anmälaren syftar till vill annonsören erbjuda sina kunder 20 % på allt på hm.com och annonsören var tydlig i kommunikationen att erbjudandet gällde på hm.com och nämnde inte butik i den kommunikationen.

Butik och hm.com är två olika kanaler och därför kan det förekomma att annonsören har olika erbjudanden i de olika kan­alerna, dock är man alltid tydlig i vilken kanal som erbjudandet gäller. Den dagen anmälaren var i butik erbjöd annonsören sina kunder 20 % vid ett köp av tre stycken varor eller fler, därmed inte samma erbjudande som på hm.com. Syftet var förstås inte att vara otydlig i kommunikation utan istället överraska våra kunder och ge dem bra kunderbjudanden i våra olika kanaler. Annonsören beklagar att reklamerbjudandet har uppfattats som missvisande vilket inte alls har varit annonsörens avsikt.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla fram­ställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om bland annat produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska bedömas med utgångspunkt i hur framställningen rimligen uppfattas av mål­gruppens genomsnittskonsument med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska bedömas utifrån det intryck den ger konsumenterna vid en flyktig kontakt.

Reklamombudsmannen finner att reklamen, med påståendena ”Online & in store!”, ”20% off everything & free delivery" och ”Erbjudandet gäller på hm.com t.o.m. 2017-11-25 och i butik t.o.m. 2017-11-24” ger intryck av att rabatten om 20 procent gäller på varor både när man köper online och i butik. Enligt annonsören var så inte fallet, utan rabatten om 20 % på allt gällde enbart online. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman