Beslut

Ärende 1711-259
2018-02-21Anmäld reklam Reklam på webbplats för speltjänsten Highroller

Annonsör Gaming Innovation Group Ltd

Mediekanal hamsterpaj.net (SESN AB)

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen strider mot kravet på att reklam ska vara laglig. Den strider därmed mot artikel 1 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är reklam för speltjänster på hamsterpaj.net i formen av en liggande rektangel. Bak­grunden består bland annat av en tecknad figur med stort lila hår och glasögon. På ena sidan av figuren syns ett föremål med en brinnande stubin och på andra sidan en fågel med en hatt och ett halsband. I mitten högst upp finns en gul ruta med den svarta, versala texten ”High roller”. Därunder en svart platta med den vita, versala texten ”Äntligen har det lanserats”. Under denna syns en gul platta med den svarta, versala texten ”High roller är ett nytt svenskt onlinecasino som saknar motstycke”. Längre ned syns den vita, versala texten ”Klicka här för att testa Highroller och få” och därunder en gul platta med större, svart, versal text som lyder ”200 % & 50 freespins!”.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Anmälaren är medlem i en ungdomsriktad webbplats som heter Hamsterpaj. Webbplatsen har den senaste tid­en lagt in annonser till kasinosidor. Anmälaren tycker att detta är fel då åldrarna på medlemmarna på sidan går från tio år och uppåt. Anmälaren anser att det är olämpligt att annonsera för kasinoverksamhet på en sida för ungdomar.

 

Annonsörens yttrande
Enligt Gaming Innovation Group (annonsören) vidtogs nödvändiga åtgärder omedelbart för att ta bort annonsen vilket också gjordes. Annonsören har inte kommenterat anmälarens anmälan i övrigt.

 

Mediekanalen
Mediekanalen har fått tillfälle att yttra sig men har inte gjort det

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 1 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska marknadskommunikation vara laglig.

Enligt artikel 18 i ICC:s regler ska särskild aktsamhet iakttas i fråga om marknadskommunikation som riktas till eller som visar barn eller ungdomar.

Enligt § 47a i lotterilagen ska måttfullhet iakttas när ett lotteri marknadsförs till konsumenter och budskapet får inte särskilt rikta sig till barn eller unga som inte har fyllt 18 år. Av lagens förarbeten (proposition 2016/17:8) framgår bland annat följande. Marknadsföring får inte uttryckligen rikta sig till barn eller ungdomar och inte ha en sådan utformning att det kan antas att barn eller ungdomar lägger märke till och kan påverkas av den. Frågan om huruvida marknadsföring riktar sig särskilt till barn eller ungdomar får avgöras efter en bedömning i varje enskilt fall. Såväl framställningen i sig som det sammanhang där marknadsföringen förekommer ska beaktas. Symboler eller företeelser, som till exempel miljöer, musik och karaktärer som kan förknippas med eller attra­hera barn eller ungdomar ska särskilt undvikas.

Opinionsnämnden konstaterar att reklamen har publicerats på webbplatsen hamsterpaj.net som, enligt uppgifter på webbplatsen, har en målgrupp i åldern mellan 13 till 21 år. Reklamen är tecknad och har sannolikt en sådan utformning som tilltalar barn. Sammantaget finner nämnden att reklamen särskilt riktar sig till barn och unga under 18 år. Såd­an marknadsföring strider mot lotterilagens förbud mot att särskilt rikta reklam till minderåriga. Rekla­m­en står där­för inte i överensstämmelse med kravet på att reklam ska vara laglig och strider därmed mot artikel 1 första stycket i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Camilla Carlell, Peter Cederholm, Tobias Eltell, Hanna Hjalmarsson, Marielle Lundqvist, Patrik Löfberg, Christina Nylander, Mats Rönne, Inger Skalse, Frida Stjernholm och Axel Tandberg.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander