Beslut

Ärende 1905-127
2019-09-26Anmäld reklam Reklam för speltjänster från Hajper

Annonsör Hajper Ltd

Anmälare Två privatpersoner

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen strider mot spellagens bestämmelser och därför mot kravet på att reklam ska vara laglig. Den strider därmed mot artikel 1 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskom­munikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av två affischer från Hajper som har visats i Stockholms tunnelbana. Bilderna innehåller samma grafiska element men skiljer sig i hur elementen är beskurna. Affischerna visar en tecknad manlig figur mot en blå bakgrund. Han är klädd i en grön, vit och svart dräkt med ett par gröna vingar. På bröstet har dräkten en grå bröstplåt. På den syns tre fyrkantiga lampor, och fyra mindre röda lampor, i färgerna rött, gult och grönt. På bröstet har figuren även en svart cirkel som sitter centrerat på den grå plåten. I cirkeln syns ett versalt ”H” i grön färg. På axlarna är dräkten randig i grönt och svart. Figuren har en svart hjälm med ett grönt parti runt ögonen. Bakom figuren strålar ränder i ljus- och mörkblått.

I figurens midjehöjd står den gula och orangea texten ”Hajpermiljonen jackpot på vanliga casinospel”. Ordet ”Hajpermiljonen” är böjt. ”Jacktpot på vanliga casinospel!” står i ett mindre strikt typsnitt. Överst i affischen syns annonsörens logotyp tillsammans med sloganen ”Spelsajt i hajper-fart”. I annonsörens logotyp har siffran ”1” placerats så att den fungerar som en förlängning på j:ets övre halva. Siffran ”1” är i gul färg och runt siffran syns en grön cirkulär kant. Längst ned står i liten storleksgrad ”18+, spela ansvarsfullt. www.stödlinjen.se”.

Affischerna skiljer sig åt genom placeringen av figuren och texten i figurens midje­höjd.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

Anmälningarna
Enligt en anmälare känns reklamen väldigt riktad mot unga vilket är allvarligt i synnerhet när det gäller potentiellt beroendeframkallande saker som spel. Annonsen använder ett barnsligt formspråk med någon som ska före­ställa en superhjälte. Hela annonsen är i serietidningsformat med typ­snitt och färger. Det för anmälaren uppen­bara syftet är att uppmärksammas av en väldigt ung målgrupp vilket är särskilt illa med tanke på vad de gör reklam för.

Enligt en andra anmälare riktar kampanjen i sin helhet och som varumärke tydligt in sig på konsumenter be­tyd­ligt yngre än 18 år. Kampanjens bildinnehåll, formgivning, typografi, copy och varumärke riktar sig till barn i åldern 6–14 år snarare än 18 år och äldre med superhjälte som figur och tydliga flört med serietidningar. Bara namnet ”hajper” känns som ett förbarnsligande av ”hyper”. Gissar att man vill nå minderåriga med egna mobil­telefoner och locka dem till spelande.

Annonsörens yttrande 
Hajper Ltd (annonsören) har fått tillfälle att yttra sig men har inte gjort det.

Opinionsnämndens bedömning 
Enligt artikel 1 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska marknadskommunikation vara laglig.

Enligt artikel 18 i ICC:s regler ska särskild aktsamhet iakttas i fråga om marknadskommunikation som riktas till eller som visar barn eller ungdomar.

Enligt 15 kap. 1 § spellagen får marknadsföring inte särskilt rikta sig till barn eller unga som inte har fyllt 18 år. I författningskommentaren till dåvarande lotterilagen (prop. 2016/17:8) framgår bland annat följande angående begränsningen av marknadsföring till barn och ungdomar. För­budet innebär dels att marknadsföringen inte uttryckligen får rikta sig till barn eller ungdomar, dels att marknads­för­ingen inte får ha en sådan utformning att det kan antas att barn eller ungdomar lägger märke till och kan på­verkas av marknadsföringen. Frågan om huruvida marknadsföring riktar sig särskilt till barn eller ungdomar får avgöras efter en bedömning i varje enskilt fall. Såväl framställningen i sig som det sammanhang där marknads­föringen förekommer ska beaktas. Symboler eller företeelser, som till exempel miljöer, musik och karaktärer, som kan förknippas med eller attrahera barn eller ungdomar ska särskilt undvikas. Vidare ska lotteriets egen­skaper, dess popularitet hos unga samt namn och image beaktas, liksom andra aspekter som exempelvis tid och sammanhang för sändning av tv-reklam.

Opinionsnämnden konstaterar att reklamen har visats i Stockholms tunnelbana, som är en miljö där både barn och unga vuxna vistas. Frågan är om annonsen kan anses särskilt riktad till barn eller unga som inte har fyllt 18 år. Nämnden finner att bilden som visar en teck­nad person i vad som ser ut som en superhjälte­dräkt med vingar på ryggen, texten i teck­nad stil som påminner om text ur en serie­tidning och utformningen av annonsörens logotyp sammantaget gör att annonsen har en sådan utformning att det kan antas att barn eller ungdomar lägger märke till och kan påverkas av den. Nämnden finner därför att annonsen strider mot spellagens krav på att marknadsföring inte får särskilt rikta sig till barn eller unga som inte har fyllt 18 år. Att det i reklamenheten finns information om att man måste vara över 18 år ändrar inte bedömningen. Reklamen strider därmed mot kravet på att reklam ska vara laglig och strider därmed mot artikel 1 första stycket i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Anna Edman, Sara Haraldsson, Hanna Hjalmarsson, Christina Nylander, Mats Rönne, Inger Skalse och Axel Tandberg.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander