Beslut

Ärende 2004-89
2020-05-26Anmäld reklam Reklam för äppelträd från Granngården

Annonsör Granngården AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen har visats på sidan trädgård/växter/äppelträd/äpple ’Aroma’ CO på granngarden.se. Uppe till vänster på sidan syns annonsörens logotyp. Till höger om logotypen följer checklistan ”Fri frakt till butik”, ”Fri retur i butik” och ”Öppet köp i 30 dagar”.

Längre ned på sidan syns produktbild och produktbeskrivning. Under produktbeskrivningen följer texten ”Endast online” mot rosa bakgrund. Nedanför finns produktens pris och möjligheten att lägga produkten i varukorgen. Till höger syns återigen checklistan ”Fri frakt till butik”, ”Fri retur i butik” och ”Öppet köp i 30 dagar”.

I varukorgen finns fyra punkter – ”Din varukorg”, ”Adressuppgifter”, ”Leveranssätt” och ”Betalsätt”. Under ”Din varukorg” syns produkten, priset samt frakten som är angiven som gratis. Under ”Leveranssätt” finns ett alter­nativ – hemleverans för en kostnad av 299 kronor.

Anmälan
Enligt anmälaren erbjuder annonsören fri frakt till butik, fri retur i butik och öppet köp i 30 dagar. Därtill står det när man lagt i produkten ”Äpple ’Aroma’ CO” i varukorgen att det är fri frakt, men när man ska slutföra beställ­ningen går inte fri frakt välja leveranssätt med fri frakt, inte heller leverans till butik eller öppet köp är applicer­bart. Så inget av detta stämmer. Vid köp av ”endast online”-produkter finns en liten disclaimer som endast näm­ner hemleverans klockan 8–17. Det står inget om att det inte är fri frakt utan snarare tvärtom då de i varukorgen skriver fri frakt.

Annonsörens yttrande
Enligt Granngården AB (annonsören) har man på sin e-handel flera olika leveransalternativ. E-handelsleveran­ser som skickas hem till kund kostar idag 299 kronor. E-handelsleveranser där kunden hämtar på ett utläm­nings­ställe (som ICA, Willys och OKQ8) kostar 49 kronor och e-handelsleveranser där kunden häm­tar i någon av annons­örens egna butiker tar annonsören inte betalt för frakten – det vill säga fri frakt. Även pro­dukter som inte finns i butikens lager kan köpas på e-handeln och hämtas ut i butik. Denna fraktkostnad står annonsören helt för – fri frakt.

För ett fåtal produkter tar annonsören ett extra fraktpåslag, då annonsören annars skulle gå med förlust på den produkten. Detta är inte fallet för den produkt den aktuella kunden hänvisar till. I samtliga fall får kunden reda på fraktavgift och total summa innan ordern bekräftas. Annonsörens produkter är av olika storlekar, vikter och har olika möjligheter till frakt. Vissa produkter är enkla och relativt billiga att frakta, medan andra är mer komplice­rade och har en högre fraktkostnad för annonsören. Vissa leveransalternativ är inte heller möjliga att använda för vissa produkter.

Kunden i detta fall har valt att beställa ett äppelträd. Detta träd skickas direkt från leverantör och hem till kund. Av olika anledningar finns dessvärre inte möjligheten att hämta varan i butiken, vilket innebär att fri frakt-alter­na­tivet faller bort för denna produkt. Detta framgår på produktsida, i varukorg och i checkout.

Reklamombudsmannens bedömning 
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg-ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett fakta­underlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknads­förar­en ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självregle­rande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedö­mas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen i detta fall består sannolikt av konsumenter som kan tänka sig att köpa träd hos annonsören.

Enligt anmälaren är påståendena ”Fri frakt till butik”, ”Fri retur i butik” och ”Öppet köp i 30 dagar” på produkt­sidan samt påståendet ”Fri frakt” i varukorgen vilseledande. Enligt annonsören har kunden i detta fall valt att beställa ett äppelträd. Trädet skickas direkt från leverantören hem till kunden. Det finns dessvärre inte möjlig­heten att hämta trädet i butik, vilket innebär att alternativet fri frakt faller bort för denna produkt. Detta framgår på produktsida, i varukorg och i checkout.

Reklamombudsmannen prövar inledningsvis påståendena ”Fri frakt till butik”, ”Fri retur i butik” och ”Öppet köp i 30 dagar” på produktsidan. Reklamombudsmannen finner att påståendena av en genomsnittskonsument san­nolikt upp­fattas som att produkten kan hämtas gratis av kunden i butik, att kunden kan returnera en köpt produkt till butiken utan kostnad och att annonsören erbjuder öppet köp i 30 dagar. Annonsörens uppgifter styrker inte att så är fallet. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Reklamombudsmannen prövar därefter påståendet ”Fri frakt” i varukorgen. Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar påståendet ”Fri frakt” som att frakten är utan kostnad för kunden. Att det längre ned i köpprocessen – under ”Leveranssätt” endast finns ett alternativ som är hemleverans för 299 kronor – ändrar inte bedömningen. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig
reklamombudsman