Beslut

Ärende 1902-54
2019-04-03Anmäld reklam Reklam för träningskläder från Gorilla Wear

Annonsör uFitness Trading AB/Gorilla Wear Sverige

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen inte är stötande eller diskriminerande mot etnicitet. Den strider därmed inte mot artiklarna 1 och 4 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en helsidesannons för gymkläder som har publicerats i träningstidningen Body. Annonsen visar två muskulösa, mörkhyade män som tränar tyngdlyftning på ett gym. I annonsens övre högra hörn ligger Gorilla Wears logotyp som är ordmärket ”Gorilla Wear” i röda versala bokstäver med en stiliserad gorilla till höger om ordmärket. I logotypen ingår texten ”United States of America” som är placerad under ordmärket.

Reklamen har producerats av annonsören internt.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen stötande och diskriminerande ifråga om etnicitet. Det är olämpligt och stötande att i reklamen använda ordet gorilla bredvid de två svarta männen för att sälja ett klädmärke. Det är allmänt känt att Sverige har en historia av kolonialismens syn på svarta. Man fram­ställde svarta som vildar, med lägre intelligens och som djuriska. Bland det grövsta man kunde kalla en svart person var att man liknade hen vid en apa. Enligt anmälaren finns denna bild djupt rotad i vår svenska historia och det var ett brott mot mänskligheten.

 

Annonsörens yttrande
Enligt uFitness Trading AB/Gorilla Wear Sverige (annonsören) tillhandahålls allt deras bildmaterial av deras leverantör och det varumärke som vi distribuerar i Sverige, Gorilla Wear. Annonsören yttrar att de använder både vita och färgade personer i sin marknadsföring och har ingen nedvärderande agenda. Annonsören delar inte den upp­fattning som kommer fram i anmälan och likställer inte heller personer från olika kulturer med djur eller slavar. Att inte låta personer med färgad bakgrund vara med i annonsörens material anser annonsören om något som diskriminerande.

Gorilla Wear är ett varumärke med en image som ska representera en tuff attityd och därför är bilderna av denna karaktär med atleter som påvisar kraft och styrka genom exempelvis olika träningsövningar i autentisk och verklig miljö såväl som olika ansiktsuttryck för att få fram rätt känsla för vad varumärket representerar. Olika ansiktsuttryck ”grimaser” och läten är en vanlig företeelse på gym och träningsanläggningar vid olika typer av ansträngning, därför är det heller inget konstigt beteende av atleterna på bilden som utför en träningsövning med påfrestande vikter.

En anledning till att annonsera är för att stärka sitt varumärke och därför finns även logotypen med i anslutning till annonsen, vilket är primärt i detta sammanhang.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 1 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) får marknadskommunikation inte utformas på ett stötande sätt.

Enligt artikel 4 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) får reklam inte uppamma eller överse med någon form av diskriminering.

En förutsättning för att reklam eller någon annan marknadskommunikation ska kunna anses diskriminerande i något avseende är att reklamen beskriver eller förmedlar en bild av personer eller deras egenskaper på ett kränkande eller annars nedvärderande sätt.                           

Enligt anmälaren innebär annonsen att marknadsföringen likställer de båda mörkhyade männen med apor. Annonsören menar Gorilla Wear är företagets varumärke och att man i sina annonser använder sig av både mörkhyade och ljushyade personer.

Opinionsnämnden konstaterar inledningsvis att de båda männen som tränar tyngdlyftning på bilden inte i sig är framställda på ett stötande eller nervärderande sätt. Frågan som nämnden har att ta ställning till är om denna bedömning, i enlighet med anmälan, ändras av kopplingen till varumärket Gorilla Wear.

Nämnden konstaterar att Gorilla Wear är annonsörens varumärke som generellt används i annonsörens marknadsföring. Det förhål­lan­det att annonsören i den nu aktuella annonsen har använt sig av två mörkhyade modeller gör inte att annonsen kan anses stötande eller diskriminerande. Rekl­a­men strider därför inte mot artiklarna 1 första stycket och 4 första stycket i ICC:s regler.

 

Mikael Pauli

ordförande

Övriga ledamöter: Adam Bäckstrand, Peter Cederholm, Tobias Eltell, Christina Knight, Jonas Linnér, Patrik Löfberg, Christina Nylander, Inger Skalse och Axel Tandberg

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jessica Sandqvist