Beslut

Ärende 1810-177
2018-11-21Anmäld reklam Reklam för gasol från Gasolstationen.se

Annonsör Sweonor AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är könsdiskriminerande. Den strider därmed mot artikel 4 i Inter­nationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en affisch som sitter placerad på hörnet av en gasolstation. På bilden i affischen syns en kvinna i profil. Hon är klädd i en kort, kortärmad klänning och röda, högklackade skor. I händerna håller hon en gasolbehållare. Hon poserar lätt tillbakalutad och med det sitt vänstra ben strax bakom det andra. Ovanför bilden syns mot orange bakgrund den gröna texten ”Preem evolution gasol” i större storlek och ”Gasolen be­står till 20% av förnybar råvara och ger en växthusbesparing på 19%” i mindre storlek. Därunder syns texten ”gasolstation.se” i ännu mindre storlek.

Reklamen har producerats av internt hos annonsören.

 

Anmälan
Enligt anmälaren visar reklamen en sexualiserad, objektifierad bild av en lättklädd kvinna som är totalt irrelevant för den produkt som företaget marknadsför. Ett typiskt exempel på ”sälj grej med tjej”. Bilden är stötande och upprörande och totalt onödig.

 

Annonsörens yttrande
Enligt Sweonor AB (annonsören) är tanken att visa att vem som helst, även en tjej som inte kanske anses vara så stark fysiskt, kan komma med sin gasolflaska och byta den i automaten. Tjejen visar inget annat än hur unga tjejer är klädda till vardags. Inget naket etcetera.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 4 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommunikation (ICC:s regler) får reklam inte vara diskriminerande ifråga om bland annat kön. Reklam som framställer personer som sexobjekt, exempelvis genom klädsel, pose och miljö, på ett sätt som kan anses nedvärderande är objekti­fierande och anses könsdiskriminerande enligt praxis. Vad som är nedvärderande påverkas bland annat av om framställningen av personen har en koppling till produkten samt hur och var reklamen har exponerats.

Reklamombudsmannen finner att kvinnan på bilden, genom klädsel och pose, framställs som ett sexobjekt. Framställningen av kvinnan har ingen koppling till den marknadsförda produkten vilket är nedvärderande för kvinnor i allmänhet. Affischen är därför könsdiskriminerande och strider därmed mot artikel 4 första stycket i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman