Beslut

Ärende 1903-72
2019-05-16Anmäld reklam Reklam för inbyte av spel på Gamestop

Annonsör Gamestop Sweden AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen inte är vilseledande. Den strider därmed inte mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är påståenden som har visats på gamestop.se. I menyn högst upp finns bland annat rubriken ”Begagnat” som i sin tur har en underkategori som heter ”Få betalt för att byta in” som länkar till en sida med rubriken ”Vi vill ha dina inbyten, gäller endast denna vecka”. Under rubriken syns underrubriken ”Titel” följt av en lista med namn på spel och konsoler. Till höger visas rubriken ”Inbytesvärde” och under visas priser för respektive spel/konsol. Nedanför visas texten ”Erbjudandet gäller från 26.02.19 – 05.03.19”. Längst ned på sidan ”Erbjudandet gäller så länge lagret räcker. Gamestop förbehåller sig rätten att ändra eller ersätta produkter i paketerbjudanden med liknande produkter eller ta tillbaka paketet helt från försäljning. Gäller ej i kombination med andra erbjudanden, kuponger eller reor. Särskilda villkor gäller.”

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren gäller endast summan i reklamen vid inbyte mot andra spel vilket anmälaren inte tycker framgår av reklamen. Anmälaren var i en butik och ville inte ha något annat än pengar, men fick då veta att i så fall dras 30% av på summan, för summan gäller bara vid inbyte mot spel.

 

Annonsörens yttrande
Gamestop Sweden AB (annonsören) har fått möjlighet att yttra sig men har inte gjort det.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om bland annat produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, men hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen är data- och tv-spelintresserade i ett brett åldersspann.

Opinionsnämnden konstaterar att webbplatsen innehåller begrepp som ”inbyten”, ”inbytesvärde”, ”SEK”, ”Få betalt för att byta in”. Nämnden konstaterar vidare att termen inbyte är ett begrepp som ofta används då en inbytt produkt kan användas som betalning för en ny. Mot denna bakgrund finner nämnden att reklamen sannolikt ger en genomsnittskonsument intryck av att de angivna inbytesvärdena i kronor motsvarar vad en konsument kan handla för hos annonsören vid inbyte. Reklamen är därför inte vilseledande och strider därmed inte mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Anna Edman, Harriet Gillberg, Sara Haraldsson, Christina Knight, Jonas Linnér, Christina Nylander, Mikael Pauli, Göran Segeholm, Inger Skalse, Helena Westin och Canan Yasar.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander