Beslut

Ärende 1710-221
2018-01-23Anmäld reklam Reklam för maskeraddräkt till barn från Funidelia

Annonsör Funiglobal Development S.L.

Anmälare Sveriges Kvinnolobby

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen är stötande och könsdiskriminerande. Den strider därmed mot artiklarna 1 och 4 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunika­tion.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av bild och text som har publicerats på webbplatsen funidelia.se. Bilden visar en orange och svart maskeraddräkt för barn. Dräkten är en klänning med ärmar och en svart häxhatt. Ovanför bilden på klänningen står rubriken ”Maskeraddräkt Slampig Häxa för barn”. Under bilden finns prisuppgift och val för storlek, vilka är 5-7 år, 7-9 år och 9-11 år.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen sexualiserande och riktar sig till barn, i första hand flickor. Sexualiserande och objektifierande reklam som riktar sig till barn är särskilt allvarlig och ska aldrig tillåtas. Reklamen är även stötande.

 

Annonsörens yttrande
Annonsören har fått möjlighet att yttra sig men har inte gjort det.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 1 andra stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska marknadskommunikation utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar.

Enligt artikel 4 första stycket i ICC:s regler får reklam inte vara diskriminerande ifråga om bland annat kön. Köns­­diskriminerande reklam prövas enligt följande kriterier:

1.Reklam som framställer kvinnor eller män som rena sexobjekt och som kan anses kränkande (objektifierande reklam). 

2. Reklam som visar en stereotyp bild av könsrollerna och som därigenom framställer kvinnor eller män på ett nedvärderande sätt (schabloniserande reklam).

3. Reklam som på något annat nedvärderande sätt är uppenbart könsdiskriminerande för kvinnor eller män.

Enligt artikel 18 i ICC:s regler ska särskild aktsamhet iakttas i fråga om marknadskommunikation som riktas till eller som visar barn eller ungdomar.

Opinionsnämnden konstaterar att inga barn visas i reklamen. Nämnden finner dock att den anmälda reklamen, mot bakgrund av att den marknadsförda produkten är en maskeraddräkt till barn och att den marknadsförs på en webbplats som marknadsför många produkter till barn, riktas till barn.

Dräkten som marknadsförs är en maskeraddräkt för att klä ut sig till häxa. Nämnden konstaterar att häxor his­toriskt sätt har varit kvinnor samt att dräkten är en klänning, ett plagg som traditionellt sätt används av kvin­nor och flickor. Vidare används ordet ”slampig” vilket nämnden konstaterar är ett uttryck som på ett nedvärder­ande sätt är kopplat till kvinnlig sexualitet. Nämnden finner mot denna bakgrund att texten ”Mask­eraddräkt Slampig Häxa för barn” vid marknadsföring av maskeraddräkten till barn är stötande och uppenbart könsdiskriminerande för flickor. Reklamen strider därmed mot artiklarna 1 och 4 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Adam Bäckstrand, Peter Cederholm, Tobias Eltell, Jonas Linnér, Christina Nylander, Mikael Pauli och Inger Skalse.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jessica Modig