Beslut

Ärende 1707-141
2017-10-25Anmält material Podcast om behandlingar hos Daisy Grace Beauty Bar

Företag Daisy Grace Concept Store AB

Mediekanal Fredagspodden med Hannah och Amanda

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att podcasten inte uppfyller kravet på reklamidentifiering. Den strider därmed mot artikel 9 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Materialet
Det anmälda materialet består av delar av en 58 minuter och 10 sekunder långa avsnittet, nummer 269 ”#bränn­kvinnoskammen”, av podcasten Fredagspodden med Hannah och Amanda. Podcasten börjar med att Hannah Widell säger ”Hej och välkomna ska ni vara till Fredagspodden!”. Därefter pratar hon med Amanda Schulman, som spelar in podcasten på distans, främst om deras gemensamma sommarställe på Gotland och som Amanda Schul­man befinner sig på. Några minuter in i podcasten säger Hannah Widell ”Du, får jag bara säga en sak. Varför jag ock­så har fördröjt det här med att dra till Gotland. Det är ju också på grund av att vi ju öppnar Daisy Grace Bea­uty Bar den här veckan”. Amanda Schulman säger då ”Ja, jamen jag var ju där och testkörde” varpå Hannah Widell fyller i ”Ja, vi har testkört ett par dar, men nu är det ju fullt ös där”. Amanda Schulman säger ”Nu är det fullt ös, men det var det ändå då också, fast av testpersoner. Och jag var en av dem. Men Hannah det var så, jag var så lycklig hela dan. Jag kände såhär: varför åka till Gotland? För jag måste vara kvar i Stockholm för att kunna gå hit så ofta som det bara går. Du vet, jag såg ju så många stjärnor där av våra nya anställda, eh men en var Ali. Han gjorde alltså, medan jag gjorde pedikyr, så såg jag honom göra tre fantastiska blowouts med sådana där jättelånga hår. Alltså han är så snabb och duktig. Och de var så snygga”.

Hannah Widell fortsätter ”Men du vet du vad jag gjorde, för jag var ju där i förmiddags och såhär, preppade nu inför, för jag åker ju till dig om några dar bara. Då gjorde jag nya naglar, jag lackade de med Shellack, jag bygg­de inga naglar utan bara såhär jag härmade dig totalt”. Sedan pratar de lite om nagellack. Hannah Widell fort­sätter ”Sen gjorde jag fötterna, med nagellack också. Men sen”. Hon blir avbruten av Amanda Schulman som frågar ”Alltså hos Linn?” och Hannah Widell svara ”Nej, Maxa” och Amanda Schulman säger ”Aha, Maxa gjorde mina naglar och Linn gjorde mina fötter samtidigt. Och Linn var helt fantastisk”. Hannah Widell fortsätter ”Men vet du vad som är så härligt, för att alla är ju helt fantastiska. Men jag var med om en helt ny upplevelse Aman­da. Maxa gjorde mina bryn. Hon var såhär: kom med här så ska jag göra dina bryn. För det här har jag ju för­stått, att många är tokiga i att göra brynen”. Amanda Schulman svara ”Men det är jag också, men jag har aldrig gjort det. Blir tokig av tanken på att göra det”. Hannah Widell säger ”Ja ja, men också såhär jag har tänkt så att aja det är väl kanske kul men jag har aldrig prioriterat det, för jag är inte så tokig i det. Okej tio minuter tog det här. För det första var hon såhär, alltså hon är så rolig också för hon är verkligen, alltså hon brinner för brynen. Och allt det här med, du vet man kleggar på lite och så färgar man själv? Nej nej. Hon färgar, hon bara det som är fantastiskt är man ser ju så mycket av dina bryn, men så finns det massor med småhår som aldrig får komma fram. Ja, så la hon en färg och hon bara men gud vad fint nu ser jag alla småhåren komma fram. Jo så man får liksom mer bryn där man har bryn”. Amanda Schulman säger ”Jag har inga” och Hannah Widell svara ”Jo,

Amanda. Jag, du vet jag har inte heller så mycket bryn, men nu fick jag det”. Efter detta pratar de en stund om ögonbryn och ögon och hur viktigt det är.

Amanda Schulman berättar därefter om en skönhetsbehandling som hon har gjort och en stund pratar Hannah Widell och Amanda Schulman om annat, bland annat om mens. Sedan säger Hannah Widell ”Men du, får jag bara avsluta med det här med att säga, med Daisy Grace, för det var ju där vi började nånstans. Det är såhär, det är ett litet himmelrike. Först har vi ju Sturegallerian, som också är ett litet himmelrike, men där gör man ju liksom längre och dyrare behandlingar och där finns våra kläder och sådär. Daisy Grace Beauty Bar är ett annat litet himmelrike där det är ju så att, för jag tänker såhär nu är det snart midsommar och då tänker jag att man inte har kommit in i det där tänket att självklart så är det ju inte så att jag sitter där och målar den där lilla tån själv och den skavs av efter tre sekunder och det blev inget fint hår, för att jag hann inte. Utan då går man dit och så bokar man sig såhär jag vill göra naglar och hår samtidigt”. Amanda Schulman fortsätter ”Jamen och speciellt såhär midsommar, för du vet, en sån här föning den räcker ju liksom. Alltså Mona säger att den räcker en veck­a, och det är för sådana som är vana. För mig kanske den räcker fem dar”. Sedan pratar de en stund om hur man sköter om håret för att få det att se snyggt ut i flera dagar. Efter en stund säger Hannah Widell ”Så att gå in på daisygraceconceptstore.se eller på daisygrace.se så är det bara att boka tid. Och där står också telefonnum­mer om man bara vill ringa direkt. För trixet med allt det här är att, det finns typ alltid tider och det är så vi vill ha det. Jättebra”.

Uppgift saknas om vem som har producerat materialet.

 

Anmälan

Enligt anmälaren pratar Hannah och Amanda, under de första sju minuterna av podden, utförligt om olika be­handlingar de har gjort och testat hos Daisy Grace och hur fantastiska de olika behandlingarna är. Lite senare i programmet anger Hannah en webbadress till var man kan boka behandlingarna. Inget av detta uttrycks som reklam vilket det i själva verket är.

 

Företagets yttrande
Företaget har fått möjlighet att yttra sig men har inte gjort det.

 

Mediekanalens yttrande
Mediekanalen har fått möjlighet att yttra sig men har inte gjort det.

 

Opinionsnämndens bedömning
Reklamombudsmannens uppgift är att genom normbildande verksamhet verka för att all kommersiell marknads­föring huvudsakligen riktad mot den svenska marknaden är förenlig med god mark­nadsföringsetik. Reklam­om­budsmannens ska grunda sina bedömningar på Internationella Handelskammarens regler för reklam och mark­nads­kommunikation (ICC:s regler).

Begreppet marknadskommunikation ska, enligt ICC:s regler, ges en vid innebörd och inbegriper varje form av meddelande framställt av marknadsföraren själv eller för dennes räkning med huvudsakligt syfte att främja av­sättning eller tillgång till produkter eller för att påverka konsumenters beteenden.

En prövning enligt ICC:s regler kan göras på framställningar som har ett kommersiellt syfte och rör kommer­siella förhållanden.

Enligt artikel 9 första stycket i ICC:s regler ska reklam och annan marknadskommunikation vara lätt att identifi­era som sådan. Vid användningen av ett medium som innehåller nyheter eller annat redaktionellt material, ska reklamen presenteras så att dess karaktär omedelbart framgår, liksom vem annonsören är.

Marknadskommunikation får vidare enligt artikel 9 andra stycket inte dölja eller vilseleda om sitt verkliga, kom­mer­siella syfte. Det innebär att kommunikation som främjar avsättningen av eller tillgången till en produkt inte får ges ut för att vara till exempel en marknadsundersökning eller en konsumentenkät, användargenererat innehåll, en privat­persons blogg eller en oberoende recension.

Inledningsvis prövar opinionsnämnden om innehållet i podcasten, helt eller delvis, är att betrakta som reklam och där­med kan prövas enligt ICC:s regler. Hannah Widell och Amanda Schulman är VD för, respektive styr­el­se­ledamot i, Daisy Grace Concept Store AB och de driver också podcasten med namnet Fredagspodden med Hannah och Amanda. I början av den ifrågasatta podcasten talar både Hannah Widell och Amanda Schul­man under flera minuter på ett mycket positivt sätt om olika behandlingar de har fått på Daisy Grace Beauty Bar. Några minuter in i podcasten lämnar Hannah Widell dessutom en direkt uppmaning till lyssnarna att söka upp webbplatsen och boka en tjänst (”Så att gå in på daisygraceconceptstore.se eller på daisygrace.se så är det bara att boka tid. Och där står också telefonnummer om man bara vill ringa direkt. För trixet med allt det här är att, det finns typ alltid tider och det är så vi vill ha det. Jättebra”). Mot denna bakgrund finner nämnden att delar av podcasten har ett kommersiellt syfte och rör kommersiella förhållande och därför är att bedöma som reklam och därmed kan prövas enligt ICC:s regler.

Nämnden konstaterar att det inte någon gång i podcasten nämns att den innehåller reklam. Vad Hannah Widell säger om verksamheten i Daisy Grace Concept Store AB (”Det är ju också på grund av att vi ju öppnar Daisy Grace Beauty Bar den här veckan” samt hänvisningen till webbplatserna daisygraceconceptstore.se och daisygrace.se) är inte tillräckliga för att en genomsnittskonsument omedelbart ska kunna identifiera podcasten – i de delar som nämnden funnit har ett kommersiellt syfte – som reklam. Reklamen strider därmed mot artikel 9 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Harriet Gillberg, Hanna Hjalmarson, Jonas Linnér, Anna Renman och Inger Skalse.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Sofia Löfgren